Terugblik op het jaar 2020

Terugblik op het jaar 2020

Terugkijkend op het afgelopen jaar, denk ik dat we kunnen stellen dat we een turbulent jaar achter de rug hebben. Covid-19 neemt hierin de belangrijkste plaats in. Zowel in ons persoonlijk leven maar ook bij alle activiteiten van het Pastoraal Fonds en de Kringloopwinkel.

Als we terugkijken zijn er heel wat zaken gebeurd. Zo begint het jaar met de mededeling dat kledingtransporten richting Oekraïne even niet meer mogelijk zijn. Een kledingtransport naar Oekraïne dat in december al is voorbereid vertrekt op 23 januari naar Oekraïne. Echter door gewijzigde wetgeving in Oekraïne moet het Pastoraal Fonds op het laatste moment naar een andere bestemming  zoeken. Het transport is al onderweg en komt uiteindelijk op een bestemming in Polen terecht.  Al met al een teleurstelling voor ons maar bovenal voor de mensen in Oekraïne die de kleding en het incontinentiemateriaal zo goed kunnen gebruiken.

Op de jaarlijkse medewerkersavond (in mei deze keer) kijken we weer terug op het jaar 2019. De penningmeester ( Jan Lindhout red. ) toont de cijfers van 2019 en na de pauze toont Henk Maat ons een aantal beelden, genomen tijdens de reizen van het Pastoraal Fonds van de diverse gerealiseerde en geplande projecten. Henk Maat wordt tijdens deze bijeenkomst benoemd tot erevoorzitter van het Pastoraal Fonds als dank voor het vele werk wat hij heeft gedaan en nog steeds doet.

In 2019 was ook al een datum vastgezet voor de reis naar Oekraïne: 12 t/m 20 mei. Ook voor de jaarlijkse trip naar Roemenië wordt een datum vastgesteld en de tickets voor de vliegreis naar Budapest alvast geboekt. Begin maart komt het gevreesde coronavirus in Nederland met allerlei door de overheid genomen maatregelen waardoor het bestuur van Kringloopwinkel Op Dreef genoodzaakt is de winkel voor onbepaalde tijd te sluiten. Al zo gebeurt. Deze sluiting duurt tot 30 mei 2020.
Op 30 mei gaat de winkel weer open maar niet voordat er allerlei beschermende maatregelen zijn getroffen, zoals:

  • Handschoenen, mondkapjes en desinfectiemiddel worden ter beschikking gesteld;
  • Alle afrekenpunten/kassa’s op de afdelingen worden voorzien van een plastic scherm;
  • De ingang voor klanten wordt verplaatst; er komt een deurwacht die mandjes uitdeelt met daarin een afrekenformulier (centrale kassa) en alleen pinnen
  • Er gaat eenrichtingsverkeer gelden; pijlen op de vloer, bordjes met “Houd 1,5 meter afstand”,
  • Maximaal aantal personen in de winkel (30 >> 20) en op de afdelingen (2-4). Het maximaal aantal klanten is telkens een punt van discussie!
  • Toiletten en Koffiecorner blijven gesloten.
  • Aanvankelijk gaan niet alle afdelingen open;
  • Vanaf woensdag, 3 juni a.s. zal ook Le Depot weer worden geopend, ook voor inbreng.
  • We krijgen “Huisregels” voor de klanten.

Door de coronamaatregelen is het inmiddels ook niet meer mogelijk naar Oost Europa te reizen dus zijn we genoodzaakt de reis naar Oekraïne te annuleren. Dit is zowel voor de leden van het Pastoraal Fonds maar uiteraard ook voor onze contactpersonen in Oekraïne een geweldige teleurstelling.   In juni krijgen we nog een teleurstelling te verwerken. De in 2019 tot het bestuur toegetreden bestuurslid Teunis Buursema, besluit af te treden. Sindsdien en nog steeds is er wederom een vacature.

Een uitdaging voor het bestuur dat inmiddels nog slechts uit 4 leden bestaat onder leiding van de nieuwe voorzitter Rob Gerrits. We blijven uiteraard zoeken naar een nieuwe secretaris. (m/v). Hierbij zij opgemerkt dat oud-voorzitter Henk Maat nog wel lid is van het Pastoraal Fonds, maar zich alleen bezig houdt met de organisatie van transporten naar Roemenië en Oekraïne.
Inmiddels is ook duidelijk geworden dat de voorgenomen reis naar Roemenië ook geen doorgang kan vinden. Gelukkig kunnen we uiteindelijk het grootste deel van het geld van onze geboekte tickets voor de vliegreis terugkrijgen.

Op donderdag 2 juli hebben 12 medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef een transport voor Roemenië geladen en wel voor de plaatsen Tileagd en Aleşd. In totaal worden het recordaantal van 831 dozen met goederen geladen.  Bij elkaar ruim 5000 kg (= 45 m3)  aan goederen. Behalve dozen met kleding, schoenen, sportartikelen e.d., gaan er ook dozen mee gevuld met Engelse leesboeken, speelgoed, gebreide dekens,  drinkvoeding, incontinentiemateriaal,  verbandmiddelen en stoma-materiaal. 

Gedurende het jaar krijgen we gelukkig weer groen licht voor de transportzendingen naar Oekraïne maar hier zijn wel strikte condities aan verbonden, hetgeen tot een nieuwe werkwijze leidt. Kortom,  het heeft Henk Maat de nodige hoofdbrekens gekost om alles uiteindelijk rond te krijgen en op 19 november vertrekt eindelijk het transport naar Oekraïne. De afhandeling bij de douane in Oekraïne verloopt dit keer heel vlot. Waar normaal gesproken soms enkele maanden over heen gaat, lukt het nu in enkele dagen.  Eind november kan de kleding al worden uitgedeeld aan de contactpersonen die dit vervolgens weer kunnen uitdelen aan de bewoners van de diverse dorpen.

Op de afbeelding drie  contactpersonen van het Pastoraal Fonds,
v.l.n.r. Eva, Marianna en Irén bij de geloste dozen.

 

Een indruk van het uitdelen/uitzoeken van de kleding in Kigyós, Oekraïne.

Op 3 december wordt ook weer een transport geladen met kleding en  medische hulpmiddelen. Dit keer voor een tweetal dorpen in Roemenië (Tileagd en Aleşd). Hierbij ook 59 tasjes met speelgoed die gevuld zijn door de kinderen en de leiding van de kinderdienst van de Julianakerk – Protestantse Gemeente Sassenheim. 
Het kledingtransport wat wordt eerst gelost in Tileagd. De auto moet hierna nog door naar het kinderhuis in Aleşd met een aantal dozen met kleding.

Het transport komt ook goed aan in Alesd wat bijzonder wordt gewaardeerd door de ontvangers, het Kinderthuis Kajanto Mária.

Hier staan de kinderen in Bilghez voor het hek van de Pastorie met de aan hen uitgereikte tasjes uit Sassenheim. 

…… en de kinderen in Tileagd met hun tasjes uit  Sassenheim.

Door alle corona-maatregelen in Roemenië en Oekraïne en het niet doorgaan van de reizen worden er dit jaar helaas nauwelijks projectaanvragen ontvangen. Vrijwel alle diaconale hulpverlening die het Pastoraal Fonds verzorgt in de vorm van geld voor voedselpakketten, tafeltje-dek-je en maaltijden op scholen, kunnen gelukkig wel doorgang vinden met dank ook aan onze contactpersonen ter plaatse.

In 2019 is het Pastoraal Fonds gestart om met de opbrengst van de vazen in de Juliana- en de Dorpskerk in Sassenheim aan alle mensen die van het Pastoraal Fonds diaconale ondersteuning krijgen, ook extra geld te sturen om deze mensen met Kerst iets extra’s.  In 2020 besluit het Pastoraal Fonds, mede ingegeven door het geringe kerkbezoek (maximaal 30 bezoekers per dienst en soms geen) dit jaar af te zien van de opbrengst van de vazen. Echter, gezien de vele warme reacties in 2019 van de ontvangers in Roemenië en Oekraïne besluit het Pastoraal Fonds  deze actie in 2020 wederom te houden. Nu geheel voor rekening van het Pastoraal Fonds.
Eind december en begin januari komen een groot aantal zeer positieve reacties uit Oekraïne en uit Tileagd. Ook uit e-mails van de contactpersonen blijkt dat deze actie zeer wordt gewaardeerd.
Een kleine impressie. Dit wordt zoal uitgedeeld:

Op de foto staat rechts,  Zoltán, één van de contactpersonen te midden van een gezin die een kerstboom met verlichting én het kerstpakket/cadeaus geeft. Dit is voor het eerst dat dit gezin een  kerstboom heeft!

Op onderstaande foto een zieke man in Kigyós die een pakket heeft mogen ontvangen.


Op onderstaande foto’s worden pakketten uitgedeeld in Csonkapapi.

Hieronder een ontvanger van een kerstpakket in Tileagd, Roemenië.

Terugkijkend op 2020 kunnen we zeggen dat dit voor iedereen een moeilijk jaar is geweest maar 2021 wordt hopelijk een jaar wat weer een beetje “normaal” kan worden zodra de vaccinaties plaats gaan vinden.

Financieel gezien was 2020 ook een minder goed jaar. Mede door de winkelsluitingen van maart t/m mei en vanaf half december tot (in ieder geval) 9 februari 2021 komt er behoorlijk minder minder geld binnen. Desondanks mogen we toch tevreden terugkijken op 2020.

Hierbij wil ik namens iedereen die zich op welke wijze dan ook, heeft ingezet voor Kringloopwinkel Op Dreef als ook voor het Pastoraal Fonds hartelijk danken voor zijn/haar inzet en we hopen op een mooi maar bovenal gezond 2021.

Opgesteld:
Jan Lindhout, december 2020