Over ons

Over ons

Tweeledige ambitie

Het doel van onze organisatie is tweeledig: zowel dichtbij als verder van huis.

Dichtbij bieden wij de mogelijkheid om spullen te hergebruiken en zo dragen wij bij aan duurzaamheid. Voor de kopers betekent het dat zij kwalitatief goede spullen kunnen kopen voor een aantrekkelijke prijs.

Verder van huis steunen wij zorgvuldig geselecteerde projecten in dorpen in Oost-Europa (met name Roemenië en Oekraïne), waar wij in de loop der jaren een uitstekende band mee hebben ontwikkeld. Deze lokale projecten dragen bij aan de leefbaarheid van de gemeenschap in haar geheel en aan de ontwikkeling van de mensen daar.

Voor de lange termijn is het onze droom dat onze hulp in die dorpen niet meer nodig is. Op dat moment kunnen wij ons op andere plaatsen richten.

Historie

Van hulp op individuele basis…

‘Destijds’ rond 1970 ontmoet bollenkweker Arie Barnhoorn uit Sassenheim in Hongarije een dominee, die om financiële hulp vraagt. De bollenkweker klopt aan bij de toenmalige Gereformeerde Kerk, waar Cees Geldof scriba (secretaris) is. De kerk kan het verzoek niet honoreren, maar de belangstelling van de familie Geldof is gewekt.  Zeker als de bollenkweker de dominee na een van zijn reizen meeneemt naar Sassenheim. Het echtpaar Geldof besluit die zomer af te reizen naar Hongarije met een auto vol kleding.
Na die eerste reis is de liefde voor Hongarije en haar inwoners een feit.
De familie Geldof gaat pakketten versturen en reist om het jaar af naar Hongarije.  In tien jaar tijd groeit het aantal adressen dat wordt ondersteund tot 35. Bovenop de imperiaal wordt telkens een flink aantal dozen vastgebonden en ook de auto is volgestouwd met pakketten. Voor de kinderen is weinig ruimte over.  Als er onderweg wordt gevraagd welke organisatie achter deze hulp zit, wordt telkens geantwoord: het Pastoraal Fonds uit Sassenheim.
Na enige jaren (rond 1975) komt er een adres bij in Roemenië. Er wordt eerst voorzichtig contact gelegd met een Hongaars sprekende dominee in Tileagd. Deze dominee speelt ook later een belangrijke rol bij de activiteiten in Tileagd.
Tot 1989 worden alle zendingen van kleding e.d. bekostigd via giften, collecten en de opbrengsten uit het houden van lezingen.

… via georganiseerde hulp …

Om meer geld in te zamelen voor deze diaconale activiteiten en kleinschalige projecten in Roemenië en het sturen van kleding naar Roemenië, wordt vanaf 1990 jaarlijks een rommelmarkt gehouden. Er wordt steeds meer kleding aangeboden, zodat het praktisch bijna onmogelijk en ook te kostbaar wordt alles zelf op te sturen. Bedrijven uit de regio stellen vrachtwagens beschikbaar voor transporten. Vaak bieden zich ook chauffeurs aan.
In 1992 worden voor het eerst een aangekochte tractor (voor de kerk) en twee aggregaten (één voor de kerk en één voor het kindertehuis) naar Tileagd in Roemenië gebracht. In datzelfde jaar gaat ook nog een kledingtransport naar Roemenië.
Rond 1995 wordt via een predikant in Hongarije ook contact gelegd met de gemeente Gát in Oekraïne. Vanuit die plaats breiden de activiteiten van het Pastoraal Fonds zich in de loop der jaren uit naar een zestal andere dorpen.
Wat oorspronkelijk een persoonlijk initiatief is, groeit uit tot een organisatie met vrijwilligers die gaan werken onder de naam Pastoraal Fonds. Alle activiteiten in Hongarije, Roemenië en Oekraïne worden sinds 1973 uitgevoerd uit naam van het Pastoraal Fonds dat inmiddels gelieerd is aan de Gereformeerde kerk, later ook de Hervormde Gemeente en op dit moment aan de Protestantse Gemeente Sassenheim.

… naar de start van Kringloopwinkel Op Dreef …

Er komen voor deze rommelmarkten zoveel spullen binnen, dat het Pastoraal Fonds in 1996 een kringloopwinkel opent aan de Bijweglaan. Tal van vrijwilligers, die al actief zijn bij de rommelmarkten worden vrijwilliger in deze kringloopwinkel. Deze vrijwilligers zijn herkenbaar aan hun groene badge met het logo van de barmhartige Samaritaan en het opschrift Pastoraal Fonds.  Rond het jaar 2000 zijn ca. 125 vrijwilligers actief in verschillende afdelingen in het gebouw.
In 2001 moet het gebouw aan de Bijweglaan plaatsmaken voor nieuw te bouwen woningen. Gelukkig mag de bestaande voorraad tijdelijk worden opgeslagen in de voormalige gymzaal aan de Kagerdreef 51A te Sassenheim.
In 2002 verhuist de kringloopwinkel naar de voormalige basisschool aan de Kagerdreef 90 te Sassenheim. In de eerste maanden van dat jaar wordt het gebouw omgetoverd tot een heuse kringloopwinkel met diverse afdelingen. De voormalige klaslokalen worden ingericht als winkeltjes/afdelingen. Er zijn tien afdelingen, waaronder Meubelplein (in de voormalige aula), Curiosa, De Muziekdoos, Speelgoed, Boeken, Huishoud, Winkel van Sinkel en Elektra. Elke afdeling heeft zijn eigen vrijwilligers, die zorgen dat de artikelen worden uitgezocht, netjes worden uitgestald en die verantwoordelijk zijn voor de eigen kas. Ook is er een Koffiecorner, waar klanten regelmatig terugkomen voor een drankje en een praatje. Ook worden hier fotocollages opgehangen van projecten die in Roemenië en Oekraïne zijn uitgevoerd. De voormalige gymzaal aan de overkant van de straat (Kagerdreef 51A) wordt in gebruik genomen voor de inbreng en tijdelijke opslag van goederen t.b.v. van de winkel (Kagerdreef 90). Tegenwoordig heet deze afdeling “Le Depot”. Hier kan ook de kleding worden ingeleverd ten behoeve van de (kleding)transporten naar Roemenië en Oekraïne. De ingebrachte kleding wordt nog steeds niet verkocht in de winkel

Op 1 mei 2002 wordt de winkel officieel geopend en krijgt de naam “Kringloopwinkel Op Dreef”. Bijna alle vrijwilligers melden zich weer aan om in Kringloopwinkel Op Dreef actief te zijn en nog steeds voor hetzelfde doel: hulp aan mensen in voornamelijk in landen in Oost-Europa, met name Roemenië en Oekraïne. Het aantal bezoekers en vrijwilligers stijgt. Door de toenemende inkomsten kan ook het aantal projecten in Roemenië en Oekraïne groeien en kunnen jaarlijks 4 – 5 transporten van kleding en medische artikelen naar die landen worden gefinancierd.

… en de formalisering in de Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim

Op 1 januari 2006 wordt Kringloopwinkel Op Dreef ondergebracht in Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim. De vrijwilligers voeren hun werkzaamheden niet langer uit onder de paraplu van het Pastoraal Fonds maar onder de paraplu van Kringloopwinkel Op Dreef (Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim).  De doelstelling van deze stichting (vastgelegd in statuten) is om door de verkoop van tweedehands goederen in Kringloopwinkel Op Dreef gelden bijeen te brengen voor goede doelen die beoordeeld, geselecteerd en gecontroleerd worden door het Pastoraal Fonds te Sassenheim

In 2019 zijn ca. 170 vrijwilligers betrokken bij de activiteiten van Kringloopwinkel Op Dreef. Niet alleen zijn vrijwilligers actief op de verschillende afdelingen, er zijn ook vrijwilligers werkzaam bij het transportteam (ophalen en wegbrengen van goederen), bij het uitzoeken van kleding ten behoeve van de transporten, het laden van de kledingtransporten, enz. enz.

Het Pastoraal Fonds is een commissie die gelieerd is aan de Protestantse Gemeente Sassenheim. Zij voorziet in het meebesturen van de Kringloopwinkel Op Dreef en draagt zorg voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de oprichtingsakte van de Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim. Ook voert zij het beheer over de gelden die in Kringloopwinkel Op Dreef worden bijeengebracht.


Bestuur

Het bestuur van Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim bestaat uit 7 leden. Hiervan zijn er 4 afkomstig uit het Pastoraal Fonds (“de commissie”) en 3 uit de gelederen van Kringloopwinkel Op Dreef. Op deze wijze wordt op zorgvuldige wijze omgegaan met de belangen uit de twee geledingen.

Leden van het Bestuur van Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim:

Dhr. Krieno Bolt, voorzitter
Dhr. Jan Lindhout, penningmeester
Dhr. Ewout Durieux
Dhr. Rob Gerrits
Mw. Ina van Laar
Dhr. Henk Maat

Vacature

Leden van het Pastoraal Fonds:

Dhr. Rob Gerrits, voorzitter
Dhr. Jan Lindhout, penningmeester
Dhr. Wim Kersbergen, tolk/vertaler
Dhr. Bram Hofland
Dhr. Henk Maat (Transportcoördinator)

ANBI

Kringloopwinkel Op Dreef / Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim is onder fiscaalnummer 815405194 aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat bij de belastingaangifte alle giften aan de stichting kunnen worden opgegeven als gift aan een goed doel. De giften zijn dus aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het nummer van onze bankrekening is NL43 RABO 0357 2057 58.