Onze goede doelen

Onze goede doelen

De opbrengst van de Kringloopwinkel Op Dreef wordt, conform de statuten van Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim, volledig beschikbaar gesteld aan het Pastoraal Fonds te Sassenheim.

Toelichting

Kringloopwinkel Op Dreef is statutair ondergebracht in de Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim. Voor deze naam is bewust gekozen, omdat de naam Pastoraal Fonds in Oost-Europa heel vertrouwd is en de financiële activiteiten van het Pastoraal Fonds in die landen als het ware onder dezelfde naam gebeuren.
De activiteiten van de Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim zijn: het operationeel doen functioneren en exploiteren van de Kringloopwinkel Op Dreef, waar aangeboden goederen door vrijwilligers worden gesorteerd, bewerkt en verkocht ten behoeve van de door het Pastoraal Fonds beheerde fondsen voor hulp- en ontwikkelingsprojecten in het bijzonder voor landen in Oost-Europa. Tot de activiteiten van Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim behoren tevens:  het verzamelen, sorteren en verpakken van voor het laten vervoeren van hulpgoederen, in het bijzonder naar landen in Oost-Europa.

Het Pastoraal Fonds besteedt ook aandacht aan plaatselijke activiteiten zoals: Voedselbank, Kledingbank, Alzheimer Café Teylingen, Vluchtelingenwerk, Sassembourg, Harmonievereniging Crescendo en VoorleesExpress.  Regelmatig worden plaatselijke doelen en initiatieven financieel of materieel ondersteund.

Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim heeft een bestuur die bestaat uit maximaal zeven leden. Hiervan zijn vier leden afkomstig uit het Pastoraal Fonds en drie leden uit de medewerkers van de Kringloopwinkel Op Dreef.

Kringloopwinkel Op Dreef /Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim met fiscaalnummer 815405194 is een ANBI, dat is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat bij de belastingaangifte alle giften aan de stichting kunnen worden opgegeven als gift aan een goed doel. De giften zijn dus aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.