ANBI

ANBI

Naam van de instelling

Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim
Handelend onder de naam: Kringloopwinkel Op Dreef

Gegevens van de instelling

Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim
Kringloopwinkel Op Dreef
Kagerdreef 90
2172 HM  Sassenheim

e-mail: info@kringloopwinkelsassenheim.nl
telefoon: 0252 – 216288

Bankrekening nr. : NL07RABO0119558637
BTW nr. : NL815405194B01
KVK nr. : 28108696

Het bestuur

dhr. K. Bolt – voorzitter
Vacature – secretaris
dhr. J.J. Lindhout – penningmeester
dhr. E.J. Durieux – lid
dhr. Rob Gerrits – lid
mevr. H.J.T. van Laar – lid/notulist
dhr. H.J. Maat – lid

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2021

Een belangrijke activiteit in Kringloopwinkel Op Dreef is het ontvangen, het ophalen en het sorteren/controleren van goederen in “Le Depot” (de voormalige gymzaal aan de Kagerdreef 51A).
Vervolgens worden de goederen beoordeeld. Als artikelen geschikt zijn bevonden om te worden  verkocht, worden deze artikelen in de verschillende afdelingen van de tegenoverliggende winkel (de voormalige basisschool aan de Kagerdreef 90) uitgestald en te koop aangeboden. 

Naast de verkoop van tweedehands artikelen worden ook transporten van met name kleding, schoenen, dekens en medische artikelen verzorgd. Binnengebrachte kleding wordt niet verkocht, maar gesorteerd en verpakt t.b.v. hulptransporten naar Oost-Europa. In 2021 heeft één kledingtransport naar Oekraïne en één kledingtransport naar Roemenië plaatsgevonden. In totaal werden 1250 dozen op transport gezet met een volume van ca. 75 m3 . Eén transport van ruim 650 dozen kon helaas in 2021 niet naar Oekraïne worden getransporteerd omdat hier niet tijdig een vergunning werd afgegeven. 

Een deel van de ingebrachte en opgehaalde goederen moet helaas worden afgevoerd omdat deze goederen om diverse redenen niet geschikt blijken te zijn voor de verkoop. Het zo ontstane afval wordt vervolgens naar soort (metaal, papier, hard plastic, zacht plastic, glas, hout, aardewerk, elektrische apparaten, piepschuim en restafval) gescheiden. Metaal en papier (30.000 kg per jaar!) worden verkocht om te worden gerecycled en het overige, optimaal gescheiden afval wordt afgevoerd naar de milieu straat van de Gemeente Teylingen. Al deze werkzaamheden vinden plaats in “Le Depot”, tijdens, maar voornamelijk buiten de reguliere openingstijden, hetgeen neerkomt op zes dagen per week.

Voor de besteding van het geld en voor de organisatie van de kledingtransporten is een speciale commissie verantwoordelijk: de Commissie Pastoraal Fonds, kortweg “Pastoraal Fonds” genoemd. Het Pastoraal Fonds beoordeelt hulpaanvragen uit Roemenië en Oekraïne, en bepaalt vervolgens of deze aanvragen worden gehonoreerd en hieraan een financiële bijdrage wordt gegeven. De hulpaanvragen zijn voornamelijk afkomstig van lokale gemeenschappen, doktersposten en scholen. Een vertegenwoordiging van het Pastoraal Fonds kon in 2021 niet de reguliere bezoeken aan de ondersteunde dorpen in Oekraïne brengen om de voortgang met eigen ogen waar te nemen. In 2021 vonden een aantal zgn. Zoommeetings plaats waarbij de meest belangrijke zaken werden besproken met de contactpersonen.
Wel werd een werkbezoek aan een drietal dorpen in Roemenië gebracht. Alle activiteiten vonden vooral schriftelijk (per e-mail) plaats. Ook de financiële aspecten om de besteding van de beschikbaar gestelde gelden aan de dorpen in Oekraïne te beoordelen, vond via e-mail plaats.

In 2021 vond in samenwerking met het Pastoraal Fonds geen (jaarlijkse) bijeenkomst voor de medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef plaats. Middels “Bulletins voor medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef” werd openheid van zaken gegeven hoe het geld in met name Roemenië en Oekraïne was besteed. 
In 2021 zijn een viertal bestuursvergadering gehouden en een viertal vergaderingen met de afdelingshoofden. Daarnaast vonden enkele extra vergaderingen van het bestuur plaats i.v.m. Cocid-19.
De bijzondere verkoopacties zoals voor Valentijnsdag, Pasen, Koningsdag, Halloween en Kerst konden slechts op beperkte schaal plaatsvinden.

In 2021 is door Kringloopwinkel Op Dreef ook aandacht besteed aan lokale doelen. Zo is een cheque uitgereikt aan het Bollenpalet te Sassenheim .

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen

Download hier het standaardformulier