Lokale doelen

Lokale doelen

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500,- aan

Stichting Deeltijdzorg Gehandicapten

SASSENHEIM – op woensdag 20 maart 2024 heeft voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef  (op de foto links) uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan de ouders, begeleiders en cliënten van Stichting Deeltijdzorg Gehandicapten.

Stichting Deeltijdzorg Gehandicapten is een ouderinitiatief. Ouders van kinderen met een verstandelijke beperking hebben zich samen ingezet om vervoer te regelen voor de Deeltijdzorg van ’s Heeren Loo te Noordwijk. Deze kinderen uit de gehele regio, ook uit Sassenheim, maken gebruik van deze Deeltijdzorg. Het gaat om de naschoolse opvang, weekenddag-opvang, vakantie-dagopvang en vakantie logeren van deze kinderen, die bij hun ouders thuis wonen. Zo heeft het bestuur 15 jaar geleden 2 bussen kunnen realiseren voor de 7 groepen van de deeltijdzorg. De kinderen kunnen nu naar een speeltuin, strand, zelf boodschappen doen, een ijsje halen, noem maar op. Ze krijgen er veel vrijheid mee en kunnen meer in de samenleving blijven meedraaien. Ze genieten er volop van. Om de bussen op de weg te houden, is echter ook geld nodig.

“Wij zijn heel blij met de bijdrage van Kringloopwinkel Op Dreef, want hierdoor kunnen we blijven rijden en leuke uitstapjes blijven maken met de kinderen” zegt mevrouw Carolien Geerars, die als bestuurslid en begeleidster van Stichting Deeltijdzorg Gehandicapten samen met ouders en cliënten de cheque in ontvangst nemen. Het is belangrijk dat er ook geld binnenkomt voor onderhoud, keuringen, verzekeringen, reserve opbouwen voor vervanging, etc., want de ouderbijdrage is hiervoor niet toereikend genoeg. 

De overhandiging van cheque wordt door de kinderen direct gezien als een uitje. Met z’n  allen gaan ze vervolgens naar Kringloopwinkel Op Dreef. In de winkel heeft de afdeling Speelgoed bij allen de voorkeur.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 750,- aan

het project “Goede zit voor Het Gildehof” te Sassenheim

Foto: Henk Maat

Op dinsdag 31 oktober 2023 week heeft penningmeester Jan Lindhout van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 750,- overhandigd aan de voorzitter van de  activiteitencommissie van Het Gildehof te Sassenheim, mevrouw Nel Visser.

In 2020 bestond het appartementencomplex Het Gildehof te Sassenheim 25 jaar. Dat was een goede aanleiding om de algemene ruimte (het atrium) op te knappen. In de afgelopen jaren ontstond het plan om voor deze ruimte nieuwe stoelen aan te schaffen.

Midden 2023 zijn we een fondsenwerving gestart met als motto “Goede zit voor het Gildehof”.
“Het doel was om geld in te zamelen voor nieuwe stoelen in de algemene ruimte van Het Gildehof, zegt mevrouw Nel Visser van de activiteitencommissie van het Gildehof. We wilden veertig nieuwe, stevige stoelen aanschaffen. Daarvoor hadden we een bedrag van € 12.000,- nodig. Middels een groot aantal sponsoren is het gelukt dit bedrag bijeen te brengen. Wij waren heel blij dat Kringloopwinkel Op Dreef te Sassenheim ons gesponsord heeft met een bedrag van € 750,-. ” De veertig stoelen zijn gekocht en in de algemene ruimte neergezet. 
Op 4 oktober zijn de bewoners, samen met de sponsoren, de stoelen feestelijk gaan inzitten.

Kringloopwinkel Op Dreef brengt door de verkoop van tweedehands goederen geld bijeen voor projecten in en transporten met hulpgoederen naar dorpen in Roemenië en Oekraïne via het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke activiteitencommissie zoals die van Het Gildehof niet vergeten.

……………………………………………………….

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500,- aan

Comité voor Straatversiering te Sassenheim

Foto: Henk Maat
Op vrijdag 14 april 2023 heeft voorzitter Krieno Bolt (links)van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan het Comité voor Straatversiering te Sassenheim, de heren Jan van Rijn (rechts) en Piet Nicola (midden).

Het Comité voor Straatversiering te Sassenheim versiert al zo’n 70 jaar en bijna onafgebroken het dorp in de week dat het Bloemencorso door de Bollenstreek trekt. Niet alleen met Bloemencorso, maar ook met Koningsdag wordt het dorp op gepaste wijze versierd. 
Dit is door de jaren heen met veel “up and downs” gegaan, zoals bijna alles een golfbeweging is. Dieptepunt was wel het moment, dat de Gemeente Teylingen de subsidie aan het Comité stopzette. Het was toen bijna gedaan met het versieren van het dorp tijdens het Bloemencorso. Mede door aanpassingen van de bestedingen en werven van andere donateurs heeft het Comité ternauwernood kunnen overleven.
“Het Comité voor Straatversiering is dan ook heel blij met de gift van € 500,- van Kringloopwinkel Op Dreef. Giften als deze zijn zo enorm gewenst en daar zijn we ook zo dankbaar voor“ zegt Jan van Rijn namens het Comité. “Samen met een groep van vrijwilligers gaan we ook dit jaar de klus weer klaren voor naar wij hopen weer een fantastisch Bloemencorso.  De bloemen zullen weer bloeien en de vlaggen zullen weer fraai wapperen in de wind, want zeg nou zelf Sassenheim kan toch niet zonder deze versiering tijdens het Bloemencorso.” 

Vermeldenswaard is, dat zowel de Oranjevereniging als ook Park Rusthoff gebruik maakt van de materialen van het Comité. Gewoon omdat het gebruik ervan zoveel extra expressie geeft aan hun activiteiten.

Kringloopwinkel Op Dreef brengt door de verkoop van tweedehands goederen geld bijeen voor het Pastoraal Fonds.  Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke organisatie zoals Comité voor Straatversiering te Sassenheim niet wordt vergeten.  

…………………………………………………………………………….

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500,-  aan de kinderboerderij

“De Saksenhoeve”
in Park Rusthoff in Sassenheim.

Op vrijdag 13 januari 2022 heeft penningmeester Jan Lindhout van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan Annemieke Plaizier en de vrijwilligers Petra en Hans van de kinderboerderij “De Saksenhoeve” in Park Rusthoff in Sassenheim.

V.l.n.r. Jan Lindhout, Annemieke Plaizier, Petra en Hans.                                                      foto: Henk Maat

“Wat geweldig dat de Kringloopwinkel Op Dreef ons € 500 schenkt!” aldus Petra en Hans, die al 20 jaar zeer actief vrijwilligerswerk doen op de kinderboerderij De Saksenhoeve.
De kinderboerderij ligt in het mooie park Rusthoff in Sassenheim. Er komen dagelijks veel bezoekers naar deze rustige locatie, waar jong en oud ook kunnen genieten van de vele dieren die er rondlopen.
De kinderboerderij De Saksenhoeve is geheel afhankelijk van giften en donaties. “Deze gift is ontzettend welkom omdat ons kippenhok dit jaar echt vervangen moet worden. Het dak lekt en we willen de kippen en hanen ook meer ruimte gaan geven”. Door de ophokplicht die nu al ruim een jaar duurt, zitten de kippen en hanen steeds binnen, daarom wordt straks ook het nachthok groter gemaakt. Nu we dit bedrag mogen ontvangen kunnen we in maart al beginnen met de bouw van een heel mooi nieuw kippenverblijf. Dank jullie wel!
Kringloopwinkel Op Dreef brengt door de verkoop van tweedehands goederen geld bijeen voor het Pastoraal Fonds.  Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke organisatie zoals de kinderboerderij De Saksenhoeve in Park Rusthoff in Sassenheim niet wordt vergeten.  
…………………………………………………………………………….

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500,-  aan Stichting Roos.

Foto: Henk Maat

Op zaterdag 29 oktober 2022 heeft voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan voorzitter Susan Langeveld van Stichting Roos uit Sassenheim.

“Wat een prachtige verrassing….!”, aldus Susan Langeveld, voorzitter van Stichting Roos. “Stichting Roos uit Sassenheim verzorgt sinds 1999 vakantieweken voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en ieder jaar bieden wij 80 deelnemers een te gekke vakantieweek.” De vakanties van Stichting Roos worden georganiseerd op twee locaties binnen Nederland en de stichting draait volledig op vrijwilligers. “Wij kunnen dit geld goed gebruiken voor de extra’s tijdens de vakanties komende zomer, zoals uitjes en speelgoed”, zegt Susan, “daarvoor zijn we afhankelijk van giften en donaties.” We zijn het bestuur van Kringloopwinkel Op Dreef zeer erkentelijk dat zij een donatie wil toekennen aan Stichting Roos. Zij levert daarmee een belangrijke bijdrage voor de aanschaf van sport- en spelmaterialen, bezoeken aan het zwembad en de speeltuin en een huifkartocht. Wilt u meer weten over Stichting Roos, kijk dan op www.stichting-roos.nl.

Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds.
Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke organisatie zoals Stichting Roos te Sassenheim niet wordt vergeten.  

 ……………………………………………………………………..

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 1000,- 

aan Harmonievereniging Crescendo Sassenheim.

SASSENHEIM – Op zaterdag 26 maart 2022 heeft voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 1000,– overhandigd aan voorzitter Frans Brouwer van Harmonievereniging Crescendo Sassenheim voor het organiseren van een “Instuif”. Op de foto v.l.n.r. Frank Brouwer en Krieno Bolt.

 

“Een complete verrassing waar we erg dankbaar voor zijn”, aldus voorzitter van Crescendo, Frank Brouwer.  Historisch is de “instuif” van Crescendo bedoeld voor jeugd die nog niet zo lang een instrument bespeelt en het leuk lijkt om eens in een echt orkest mee te spelen. Dat kunnen allerlei instrumenten zijn ook al passen ze niet bij een harmonieorkest. Omdat je de laatste jaren een verschuiving ziet in de leeftijd waarop mensen een instrument willen gaan bespelen is de leeftijd voor de “instuif” losgelaten. Iedereen is welkom.

Dit jaar zijn voor het eerst, in goed overleg met Vluchtelingenwerk Teylingen, de statushouders persoonlijk uitgenodigd want muziek is universeel. Muziek verbindt en verenigt. Grenzen vervagen en verdwijnen.

Crescendo wil op deze manier laten zien en hopelijk laten horen dat zij een muziekvereniging is die dit ook in praktische zin wil doen. Samen muziek maken: het mooiste wat er is.

“Samen” past ook bij de visie van de Kringloopwinkel Op Dreef: samen inzetten voor een goed doel. Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke vereniging zoals Crescendo Sassenheim niet wordt vergeten.

…………………………………………………………………………………………………………..

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 1000,- 

aan Creatief Atelier ’t Bollenpalet te Sassenheim.

SASSENHEIM – Op woensdag 21 juli 2021 heeft voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 1000,- overhandigd aan Kristel Augustinus, persoonlijk begeleider van Creatief Atelier ’t Bollenpalet en twee cliënten.

Op de foto v.l.n.r.:  Kristel Augustinus, Elisabeth, Wendy en Krieno Bolt
Foto: Henk Maat

“ Wat is dat een mooie bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe glazuur/keramiekoven !”, aldus Kristel Augustinus van Creatief Atelier ’t Bollenpalet te Sassenheim.
“Misschien kent u het Creatief Atelier ‘t Bollenpalet wel; een creatief atelier in Sassenheim waar dagelijks mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking dagbesteding ontvangen. De werkzaamheden liggen bij ons op het creatieve vlak. Er wordt geschilderd, getekend, gewerkt met textiel en ook is er een groep keramiek.
Jammer genoeg ligt de keramiek groep nu al enige tijd stil omdat onze glazuuroven stuk is.
De oven die wij graag aan willen schaffen is een frontlader met een grote inhoud. Dit zal het mogelijk maken dat onze cliënten, de oven, weliswaar met begeleiding, ook zelf kunnen vullen en leeghalen. Deze oven heeft een flink prijskaartje: namelijk 6200 euro om precies te zijn.

Wij en onze cliënten, zijn dan ook zeer geholpen met deze bijdrage vanuit Kringloopwinkel Op Dreef. We zijn het bestuur van Kringloopwinkel Op Dreef zeer erkentelijk dat zij een cheque wil toekennen aan Creatief atelier ’t Bollenpalet te Sassenheim. Zij levert daarmee een bijdrage voor de aanschaf van een nieuwe glazuur/keramiekoven. Wilt u meer weten, kijk dan op Creatief-atelier-t-Bollenpalet

……………………………………………………………………………………….

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500,-

aan “Schooltuinen Park Rusthoff “.

SASSENHEIM – Op woensdag 28 oktober 2020 heeft voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim op gepaste afstand een cheque van € 500,- overhandigd aan Helene van ’t Hof, lid van het schooltuinteam van “Schooltuinen Park Rusthoff” te Sassenheim.
De overhandiging vond plaats in aanwezigheid van Hennes Claassen, coördinator van het schooltuinteam. 

Op de foto v.l.n.r. Krieno Bolt en Helene van ’t Hof
Foto: Henk Maat

“Het schooltuinteam van Park Rusthoff was volgens Hennes Claassen blij verrast dat Kringloopwinkel Op Dreef de schooltuin had uitgekozen voor een donatie”. Alhoewel de beide organisaties met goede en duurzame projecten bezig zijn, maar sterk van elkaar verschillen delen ze de kringloopgedachte. Ook in de schooltuin namelijk draait het om de kringloop. Van zaden tot bloemen en vruchten en weer terug. Van blad en tuinafval via de composthoop weer voeding voor de planten. Dat alles in de kringloop van de seizoenen. Onderdelen die de schooltuinkinderen jaarlijks meekrijgen.

Het schooltuinproject echter krijgt door de klimaatverandering nu jaarlijks te maken met een droge voorjaarsperiode. Beregening is nu jaarlijks nodig. Met zeer beperkte middelen en een oude pomp van een van de vrijwilligers werd dat tot nu toe opgelost. Met de gift van Kringloopwinkel Op Dreef kan nu een pomp met toebehoren worden gekocht waarmee water uit de naastgelegen parksloot naar behoefte voor de beregening kan zorgen. Met een regelmatig regenbuitje is er opbrengst en dat maakt de schooltuin nu juist zo leuk. Oogsten van wat je zelf gezaaid of geplant hebt. Met liefde en zorg zelf opgekweekt smaakt altijd lekker. Door de kinderen al vroeg mee te nemen in de noodzakelijke gedachte van de kringloopwereld bouw je samen aan een duurzame toekomst.

Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke “ Schooltuinen Park Rusthoff” te Sassenheim niet wordt vergeten. 

De kinderen zijn in de schooltuin in het voorjaar van 2021 gestart dankzij een slimme tuinindeling en aanbieding van een groot, veilig openlucht klaslokaal. Er is gezaaid en geplant en toen werd het droog. Maar al een keer of drie in de maand april zijn de nieuwe pomp, slangen en sproeiers gebruikt. Het resultaat is fantastisch, in een uurtje is alles met een lekker buitje slootwater weer opgefrist en kunnen de zaden kiemen en de planten groeien.
Nogmaals, beste mensen van de Kringloop, zeer bedankt voor het mooie cadeau.


Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500,-

aan Fietsmaatjes Teylingen.

SASSENHEIM – Op vrijdag 31 juli 2020 heeft voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan voorzitter Tekla Zwinkels, coördinator Sassenheim, Petra Stelma en penningmeester Paul Verbeek van Fietsmaatjes Teylingen.

Op de foto v.l.n.r.:  Krieno Bolt, Petra Stelma, Tekla Zwinkels en Paul Verbeek.
Foto: Henk Maat

“ Wat een verrassing….!”, aldus Tekla Zwinkels, voorzitter van Fietsmaatjes Teylingen.
“Sinds de oprichting van Fietsmaatjes Teylingen in 2012 hebben we inmiddels de beschikking over 10 duofietsen en een rolstoelfiets. Deze fietsen zijn verspreid over de 3 kernen van de gemeente Teylingen. Over de jaren werd de aankoop van nieuwe fietsen mogelijk gemaakt door donaties en giften.
Zelfs na 6-7 jaar intensief gebruik zijn de fietsen nog in redelijke staat, maar voor de oudste fietsen zoeken we nu vervanging. Gebleken is ook dat de levensduur van de accu’s veel korter is dan van de fiets, n.l. maximaal 3-4 jaar. Daarom willen we de oudere duofietsen voorzien van nieuwe batterijen wat hard nodig is om ze te kunnen blijven gebruiken”.

We zijn het bestuur van Kringloopwinkel Op Dreef zeer erkentelijk dat zij een cheque wil toekennen aan Fietsmaatjes Teylingen. Zij levert daarmee een bijdrage voor de aanschaf van nieuwe accu’s.  Wilt u meer weten, kijk dan op www.fietsmaatjesteylingen.nl

………………………………………………………………………………………..

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500,-

aan VoorleesExpress Bollenstreek.

SASSENHEIM – Op zaterdag 5 oktober 2019 heeft voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan projectleider Elvira Vis en de vrijwilligers Thea Bijl en Jannet Hylkema van VoorleesExpress Bollenstreek.

Op de foto v.l.n.r. Krieno Bolt, Thea Bijl, Jannet Hylkema, Elvira Vis
(Foto: Henk Maat)

“Wat een eer..!”, aldus Elvira Vis, projectleider VoorleesExpress Bollenstreek. “De VoorleesExpress” is in 2015 in Teylingen gestart en het draagvlak wordt steeds groter dankzij de inzet van onze betrokken vrijwilligers en de fijne samenwerking met o.a. de basisscholen, kinderdagverblijven en Welzijn Teylingen. Wij zijn dankbaar voor de lokale steun, zoals nu van Kringloopwinkel Op Dreef. Met deze bijdrage kunnen wij nog meer gezinnen bereiken die dit zo hard nodig hebben. Geweldig!”

Wat doet de VoorleesExpress   
De VoorleesExpress ondersteunt gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar die moeite hebben met taal. Onze vrijwilligers bezoeken de gezinnen thuis 20 weken lang, 1 uur per week om voor te lezen, samen te lezen en taalspelletjes te doen. Zo zijn zij een voorbeeld voor de ouders en geven zij hen handvatten om, binnen hun eigen mogelijkheden, het voorleesritueel over te nemen. De gezinnen worden bij ons aangemeld door basisscholen, kinderdagverblijven en Centrum voor Jeugd en Gezin. Meer weten?: www.bibliotheekbollenstreek.nl/voorleesexpress 

Kijk en luister naar Bollenstreekomroep

Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke organisatie zoals
VoorleesExpress Bollenstreek niet wordt vergeten.
………………………………………………………………………………………………

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500,-

aan Zonnebloem Sassenheim.

SASSENHEIM – Op zaterdag 20 juli 2019 hebben voorzitter Krieno Bolt en penningmeester Jan Lindhout van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan voorzitter Lia Ligthart en secretaris Gerard van der Horst van Zonnebloem afdeling Sassenheim.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2019-07-20-Schenking-aan-Zonnebloem-DSC_5340-1024x680.jpg
V.l.n.r. Krieno Bolt, Gerard van der Horst, Lia Ligthart en Jan Lindhout

Een aantal weken geleden werd de voorzitter van Zonnebloem Sassenheim, Lia Ligthart, verrast met een telefoontje, afkomstig van de voorzitter van Kringloopwinkel Op Dreef. Haar werd verteld dat de Zonnebloem afdeling Sassenheim 500 euro krijgt.
Dit mooie bericht is door bestuur en medewerkers enthousiast ontvangen. Afgesproken is dat er een speciale bestemming gezocht zou worden, waarbij uiteraard de Zonnebloemgasten centraal staan.

Zonnebloemgasten zijn inwoners van Sassenheim die een fysieke beperking hebben dan wel  wat geïsoleerd/eenzaam zijn. Bezoekwerk aan de gasten door medewerkers is een belangrijk doel. Aandacht en gezelligheid naar de gasten brengen staat daarbij centraal. Aan alle gasten (ongeveer 130) wordt daarnaast een jaarlijkse nieuwsbrief toegestuurd, waarin voor iedere maand van het jaar een activiteit wordt aangeboden. Hiervoor kan men zich aanmelden. Het zijn veelal middagactiviteiten, zoals bijvoorbeeld bezoekjes aan parken, spelletjesmiddagen, etentjes en een rondvaart.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is De-Zonnebloem.jpg

Lia Ligthart heeft de gasten tijdens een van de uitjes verteld dat er een mooi cadeau aankomt en heeft hen gevraagd wat een mooie besteding van het bedrag zou kunnen zijn. Allerlei leuke ideeën zijn geuit en meegenomen naar de medewerkersvergadering van afgelopen week.
De besteding van het mooie bedrag is nog niet helemaal uitgewerkt, maar te denken valt aan een attentie voor alle gasten en een speciale culinaire activiteit waarvoor alle gasten worden uitgenodigd.

Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke vereniging zoals Zonnebloem Sassenheim niet wordt vergeten. 

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500,-

aan Hospice Duin- en Bollenstreek.

SASSENHEIM – Op zaterdag 18 mei 2019 hebben voorzitter Krieno Bolt en Henk Maat van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan manager Evelien van Duin van Hospice Duin- en Bollenstreek te Sassenheim.

v.l.n.r. Henk Maat, Evelien van Duin en Krieno Bolt

In het begin van dit  jaar werden we verrast door een telefoontje van Henk Maat die namens de Kringloopwinkel Op Dreef belde. Wij zouden  in aanmerking kunnen komen voor een gift vanuit Kringloopwinkel Op Dreef. Een bijzonder en welkom aanbod! Wij hebben inmiddels een lange samenwerking met elkaar. Al jaren worden overgebleven medicatie (geanonimiseerd), verbandmaterialen en dergelijke bewaard voor verzending via Kringloopwinkel Op Dreef en ook achterbleven rollators zijn reeds eerder aangeboden. Toen wij vorig jaar onze bedden gingen vervangen zijn ook deze aangeboden.  Fijn dat we ons maatschappelijke steentje kunnen bijdragen aan landen waar de nood hoog is. Maar ook heel mooi dat Kringloopwinkel Op Dreef hun regionale maatschappelijke betrokkenheid laat zien en ons hospice een warm hart toedraagt.

Bestuurslid en huisarts Hans Bet had als wens bij zijn vertrek in mei 2018 het realiseren van een extra buitenruimte waarbij gasten buiten beschut konden zitten en een sigaretje konden roken. Dit afscheidscadeau hebben wij kunnen realiseren en sinds een aantal weken staat er nu een prachtige glazen serre in de tuin die multifunctioneel gebruikt kan worden. En nu is het zaak deze ook sfeervol en comfortabel in te richten. Wij zijn blij met de financiële gift welke we goed kunnen besteden aan de inrichting van dit tuinhuis.  Wilt u meer weten over Hospice Duin- en Bollenstreek:   http://hospiceduinenbollenstreek.nl/

Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke organisatie zoals Hospice Duin- en Bollenstreek niet wordt vergeten.  

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500

aan Crescendo Sassenheim

SASSENHEIM – Op zaterdag 26 januari 2019 hebben voorzitter Krieno Bolt en penningmeester Jan Lindhout van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van 500 euro overhandigd aan voorzitter Johan Faas van Harmonievereniging Crescendo Sassenheim.

Op de foto v.l.n.r. Jan Lindhout, Johan Faas en Krieno Bolt.

“Een complete verrassing waar we erg dankbaar voor zijn”, aldus voorzitter van Crescendo, Johan Faas.  Een doel voor het royale bedrag heeft Crescendo ook al voor ogen. “Dit jaar bestaat Crescendo Sassenheim als oudste vereniging van Teylingen exact 115 jaar”, aldus Johan Faas. “Met dit bedrag financieren we een speciaal voor dit jubileumjaar geschreven muziekstuk voor alle orkesten, gecomponeerd door niemand minder dan Michel de Haas”. Het muziekstuk zal op 23 november 2019 gespeeld worden door alle orkesten van Crescendo. Houd voor meer informatie de website www.crescendosassenheim.nl in de gaten.
Kringloopwinkel Op Dreef brengt normaal geld bijeen voor het Pastoraal Fonds. Dit fonds heeft als voornaamste doel om hulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Met deze gift wil Kringloopwinkel Op Dreef laten zien dat ook een plaatselijke vereniging zoals Crescendo Sassenheim niet wordt vergeten. 

Tovertafel SassemBourg in gebruik genomen.

SASSENHEIM – Op zaterdag 6 oktober 2017 is de tovertafel officieel in gebruik genomen in Sassembourg.

Een tovertafel is een beamer die verschillende spellen op de tafel projecteert. Het is speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie. Bewoners worden er minder apathisch van, gaan meer bewegen en krijgen meer sociale interactie.

Om het geld voor de Tovertafel bijeen te krijgen, schreven twee medewerkers van ActiVite en een familielid van een bewoner verschillende fondsen aan. Door giften van het Jacoba van Beierenfonds, het Nationaal Ouderenfonds, Kringloopwinkel Op Dreef het Pastoraal Fonds, de Protestantse Gemeente Sassenheim en RDO Balije van Utrecht werd de aanschaf van de Tovertafel mogelijk. Vanaf oktober 2017 rouleert het spel tussen de drie woongroepen voor mensen met dementie in SassemBourg.

De tovertafel is aangeschaft met giften van vier donateurs; waaronder Kringloopwinkel Op Dreef.
Een mooi voorbeeld hoe de opbrengsten van de tweedehands winkel ten goede komt aan goede doelen en projecten. Niet alleen in Roemenië en Oekraïne, maar ook regelmatig op lokaal niveau.

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt € 500

aan Alzheimer Café Teylingen.

SASSENHEIM – Voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef in Sassenheim heeft op maandag 14 maart 2016 een cheque van € 500,- overhandigd aan de werkgroep van het Alzheimer Café Teylingen.

Op de foto v.l.n.r. Krieno Bolt, Yvonne Martens, Irma Alfrink en Carla van Noort.

Tijdens de Alzheimer Café avond in Teylingen op maandag 14 maart heeft voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef uit Sassenheim een cheque van € 500,- overhandigd aan de werkgroep van Alzheimer Café Teylingen. De werkgroep was natuurlijk zeer verrast door deze onverwachte gift.

De Alzheimer Cafés zijn een laagdrempelig trefpunt voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Tijdens  de goed bezochte café avonden wordt informatie gegeven, is er gelegenheid tot vragen stellen aan deskundigen en kan men in contact komen met lotgenoten.  De Alzheimer Cafés, die afhankelijk zijn van subsidies en donaties, kunnen deze prachtige gift goed gebruiken om bijvoorbeeld een extra gastspreker uit te nodigen of om een avond een feestelijk tintje te geven.

De totale opbrengst van Kringloopwinkel Op Dreef wordt uitsluitend geschonken aan goede doelen. Niet alleen via het Pastoraal Fonds aan projecten in Roemenië en Oekraïne, maar dus ook aan plaatselijke projecten zoals in dit geval het Alzheimer Café Teylingen.

Kringloopwinkel Op Dreef schenkt

kiprollades aan Teylingse Voedselbank

SASSENHEIM – Op 17 april 2014 heeft voorzitter Krieno Bolt van Kringloopwinkel Op Dreef 55 kiprollades aangeboden aan mevrouw  Leonie Zandbergen-Baretta, coördinator van Voedselbank De Pleisterplaats in Sassenheim.

De overhandiging vond plaats bij Keurslager Scholten aan de Hoofdstraat te Sassenheim. De kiprollades werden als verrassing voor de Paasdagen door medewerkers van de voedselbank persoonlijk aan de cliënten gegeven.

De totale opbrengst van Kringloopwinkel Op Dreef wordt uitsluitend geschonken aan goede doelen. Niet alleen via het Pastoraal Fonds aan projecten in Roemenië en Oekraïne, maar dus ook aan plaatselijke projecten zoals in dit geval de Voedselbank.