Pastoraal Fonds

Pastoraal Fonds

Het Pastoraal Fonds is een commissie van de Protestantse Gemeente te Sassenheim (Julianakerk en Dorpskerk te Sassenheim)

Het Pastoraal Fonds initieert o.a. de volgende activiteiten:

  • het voorzien in het besturen van de Kringloopwinkel Op Dreef en de zorg voor het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de oprichtingsakte van de Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim;
  • het voeren van een goed beheer over de financiële middelen die vanuit de Kringloopwinkel Op Dreef of via andere wegen aan de commissie Pastoraal Fonds beschikbaar worden gesteld;
  • het verlenen van materiële, financiële en diaconale hulp aan de (kerkelijke) gemeenten in Oost-Europa;
  • het organiseren van transporten en doen uitvoeren van goederen;
  • het voorbereiden van hulp- en ontwikkelingsprojecten in met name in landen in Oost-Europa
  • het ondersteunen bij de totstandkoming en/of het uitbreiden van structurele voorzieningen in de Oost-Europese zustergemeenten;
  • het organiseren en/of faciliteren van uitwisselingen, kennisoverdracht of het scheppen van studiefaciliteiten voor leden van de Oost-Europese zustergemeenten;

Dit betekent dat materiële, financiële en/of diaconale hulp verleend wordt in de gemeenten Tileagd, Bilghez en Alesd in Roemenië.
Verder wordt gewerkt in Oekraïne, met name in de de gemeenten Gát, Csikós, Balazsér, Csonkapapi, Kigyós, Kisbégány, Nagybégány en Nagymuzsaly.
In alle dorpen wordt gewerkt met contactpersonen, waarmee jaarlijks overleg wordt gepleegd over lopende en nieuwe projecten. Daarbij vindt ook controle plaats van de besteding van de ter beschikking gestelde gelden
Er wordt hulp geboden aan scholen in de vorm van financiële ondersteuning bij de aanschaf van leermiddelen en aan gezondheidscentra door financiële ondersteuning voor de aanschaf van medicijnen en medische instrumenten. Voor het kerkelijke jeugdwerk wordt catechisatiemateriaal gestuurd bestaande uit boeken, teken- en plaatmateriaal.

Naast de projecten worden transporten gefinancierd waarbij de hulp voornamelijk bestaat uit het sturen van kleding, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal en loophulpmiddelen.

De grote projecten van dit moment in Tileagd in Roemenië is: een jaarlijkse bijdrage aan een tafeltje-dek-je project van de Reformatorische kerk.
In Oekraïne zijn al twee tafeltje-dek-je projecten operationeel. Te weten: het tafeltje-dek-je project voor 34 personen vanuit de keuken van “Hoop en Liefde” in Csonkapapi en het tafeltje-dek-je project in Gát, waarbij 50 personen dagelijks een warme maaltijd krijgen. In Gát is met financiële hulp van het Pastoraal Fonds de kleuterschool aan de buitenzijde voorzien van isolatie en een uitvaartcentrum gebouwd op het plaatselijke kerkhof.

Het Pastoraal Fonds heeft voor de langdurige hulp (vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw) aan verschillende  dorpen in Roemenië op 27 september 2019 in Tileagd een Ere-oorkonde ontvangen.

De benodigde gelden worden voornamelijk verkregen door de verkoop van tweedehandse artikelen in Kringloopwinkel Op Dreef verder via giften en collecten in de Julianakerk en de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente te Sassenheim.

De leden van het bestuur het Pastoraal Fonds:

Rob Gerrits – voorzitter
Jan Lindhout – penningmeester
Bram Hofland – algemene taken
Wim Kersbergen – vertaler/tolk
Henk Maat – voorbereiding transporten van hulpgoederen

Contact:
Pastoraal Fonds
Kagerdreef 90
2172 HM Sassenheim

E-mail: pastoraalfonds@gmail.com
Bankrekening van het Pastoraal Fonds:
Banknr. NL43RABO0357205758
ANBI vanwege het feit dat het een commissie is van de Protestantse Gemeente Sassenheim