Vacatures Pastoraal Fonds

Vacatures Pastoraal Fonds

Heb je belangstelling voor deze functie of wil je er meer informatie over?

Het Pastoraal Fonds bestaat sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw.
Het voornaamste doel van het Pastoraal Fonds was en is om diaconale hulp te bieden aan de allerarmsten in Hongarije, Roemenië en Oekraïne. Het Pastoraal Fonds is een commissie van de Protestantse Gemeente te Sassenheim.

Sinds de jaren ’90 kan het Pastoraal Fonds met de inkomsten uit de verkoop van tweedehandse goederen op rommelmarkten (begin jaren ’90), de kringloopwinkel aan de Bijweglaan in Sassenheim (eind jaren ’90) en Kringloopwinkel Op Dreef aan de Kagerdreef 90 te Sassenheim (sinds 1 mei 2002), projecten in Oost-Europa en kleding transporten naar Roemenië en Oekraïne financieren en begeleiden.

Kringloopwinkel Op Dreef bestaat sinds 1 mei 2002 en is sinds 1 januari 2006 ondergebracht in de Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim.

De doelstelling van het Pastoraal Fonds komt overeen met de doelstelling van de Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim, waarin Kringloopwinkel Op Dreef is ondergebracht.

Verreweg het grootste deel van de gelden is afkomstig van de Kringloopwinkel Op Dreef in Sassenheim. Daarnaast ontvangt het Pastoraal Fonds donaties én ontvangt de opbrengst van de vazenactie die in het laatste kwartaal van elk jaar in de kerk van de Protestantse Gemeente Sassenheim wordt gehouden.

Het Pastoraal Fonds heeft als voornaamste doel om materiële, financiële, diaconale en ontwikkelingshulp te bieden aan mensen die wonen in landen in Oost-Europa. Voornamelijk in Hongarije, Roemenië en Oekraïne. Daartoe worden o.a. projecten gefinancierd in de gemeenten Tileagd, Bilghez en Alesd in Roemenië.
Ook vindt financiële ondersteuning van projecten plaats in de gemeenten Gát, Csikós, Balazsér, Csonkapapi, Kigyós, Kisbégány en Nagymuzsaly in Oekraïne.

Bij de hulpverlening maakt het Pastoraal Fonds gebruik van contacten bij de plaatselijke kerkelijke organisaties en hun uitgebreide lokale netwerk van gemeenteleden. De contactpersonen spreken voornamelijk (alleen) Hongaars.

De voornaamste taak van de leden van het Pastoraal Fonds is het realiseren, begeleiden en controleren van uitgezette projecten en het (laten) transporteren van kleding en medische hulpmiddelen naar Roemenië en Oekraïne.
Een delegatie van het Pastoraal Fonds brengt jaarlijks een werkbezoek aan zowel Roemenië als aan Oekraïne. 
Het Pastoraal Fonds bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.

Op dit moment is er één vacature.

……………………………………………………………………………………

Vacature lid Pastoraal Fonds

 Het Pastoraal Fonds, dat als commissie is verbonden aan de Protestantse Gemeente Sassenheim, heeft ten doel het daadwerkelijk en praktisch ondersteunen van mensen in Oost-Europa. Hierbij richten wij ons met name in verschillende dorpen  in Roemenië en Oekraïne. Bij onze hulpverlening maken wij gebruik van onze contacten bij de plaatselijke kerkelijke organisaties en hun uitgebreide lokale netwerk van gemeenteleden. Het Pastoraal Fonds ontvangt uitvoerig onderbouwde aanvragen voor hulp en stelt daar, na goedkeuring, gelden voor ter beschikking.

Verreweg het grootste deel van deze gelden is afkomstig van de Kringloopwinkel Op Dreef in Sassenheim. Daarnaast ontvangt het Pastoraal Fonds donaties én de opbrengst van de vazenactie die in het laatste kwartaal van elk jaar in de kerk van de Protestantse Gemeente Sassenheim wordt gehouden.

Welke taak neem je op je?

Het Pastoraal Fonds zoekt momenteel een nieuw lid. Het betreft hier een vrijwilligersfunctie.

Het takenpakket van het lid is:

  • Actief deelnemen aan de gangbare werkzaamheden van het Pastoraal Fonds, het Pastoraal Fonds effectief vertegenwoordigen, en zich positief inzetten voor de projecten die het Pastoraal Fonds in Roemenië en Oekraïne ondersteunt.

Hoe vaak vergader je, maak je een werkbezoek aan Roemenië en Oekraïne?

  • Vergaderingen van het Pastoraal Fonds: 11 x per jaar (2 tot 2,5 uur)
  • Medewerkersavond van Kringloopwinkel Op Dreef: 1 x per jaar
  • Werkbezoek aan Roemenië, meestal in het najaar: 4 – 7 dagen
  • Werkbezoek aan Oekraïne, meestal in het voorjaar: 8 – 10 dagen

Wat moet je er voor kunnen?

Je rol als lid stelt je in staat om de lange termijn koers van het Pastoraal Fonds mede uit te stippelen en uit te voeren, en een sturende bijdrage te leveren aan de Kringloopwinkel Op Dreef. Op deze manier maak je kennis met een belangrijk sociaal fenomeen in de lokale en regionale gemeenschap. Het betekent ook dat je je netwerk aanzienlijk vergroot en dat je een effectieve bijdrage levert aan het verbeteren van de leef- en leeromstandigheden in de dorpen die het Pastoraal Fonds ondersteunt.

Omdat Kringloopwinkel Op Dreef de voornaamste geldschieter is van het Pastoraal Fonds zal het duidelijk zijn dat  daadwerkelijk kennisnemen van de  activiteiten van Kringloopwinkel Op Dreef zeer belangrijk is. 

Van gegadigden voor deze functie verwachten wij dat zij zich volop kunnen vinden in de uitgangspunten en doelstellingen van het Pastoraal Fonds, woonachtig zijn in Sassenheim/Teylingen dan wel er hun achtergrond hebben, (bij voorkeur) enige bestuurlijke ervaring hebben, goede taalvaardigheid hebben en goed overweg kunnen met tekstverwerking en email.

Waar aanmelden?
Heb je belangstelling voor deze functie of wil je er meer informatie over?  

We kijken uit naar je reactie!