Opknapbeurt van de Lagere school in Nagymuzsaly (Oekraïne) – 2007

Opknapbeurt van de Lagere school in Nagymuzsaly (Oekraïne) – 2007

Inleiding
Het dorp Nagymuzsaly in Oekraïne (groen op de kaart) ligt ongeveer 20 kilometer ten zuiden van de grote plaats Beregowo in het Oekraïens of Beregszász in het
Hongaars.
   
Het dorp Nagymuzsaly telt ruim 2000 inwoners.
   
De Reformatorische kerk van het dorp ligt heel markant op een heuvel. Links van de kerk staat de klokkentoren.
   
Halverwege het dorp is de dokterspost.
   
Verder heeft het dorp een kleuterschool. De kleuterschool heeft 2 groepen van 30 kinderen.
   
De Lagere school in Nagymuzsaly is in 1978 in de Sovjet Russische tijd gebouwd en heeft 3 verdiepingen. Er zijn 22 klaslokalen. De groep leerkrachten bestaat uit 34 personen, 8 schoonmaaksters 2 tuinmannen en 1 directeur. Dertig jaar lang heeft de school zich op eigen kracht staande gehouden. Elke klas werd door de klassenleraar samen met de ouders van de leerlingen gerepareerd en geverfd. Er zitten ongeveer 350 leerlingen op de school. De kinderen gaan hier van hun 6 t/m/ hun 15 jaar naar toe. De leerlingen zijn verdeeld over 11 klassen die les krijgen in de Hongaarse taal en 11 klassen die les krijgen in Oekraïense taal. Eigenlijk zijn het 2 scholen met 1 directeur.

In 2006 werd voor het eerst door het Pastoraal Fonds een bezoek gebracht aan deze school. Een kleine foto impressie.

Techniek en computerlokaal
    
Een klaslokaal
   
De verwarming en de vloer
   
De eetzaal
   
De toiletten
    
Een gang in de school
          
Door het Pastoraal Fonds werd aan het einde van het bezoek aan de lagere school geconcludeerd dat een opknapbeurt van de school hard nodig is.

In 2006 werd al met het aanbrengen van nieuwe houten vloeren in 7 klaslokalen begonnen. De keuze van houten vloeren was noodzakelijk omdat de betonnen ondervloer niet meer te repareren viel.
   
Ook was in de loop van 2006 met hulp van het Pastoraal Fonds de eetzaal opgeknapt.
       

Het project
Het Pastoraal Fonds heeft de afgelopen jaren heel veel energie gestoken in het motiveren van de contactpersonen in Oekraïne om zelf met projecten te komen. Aanvankelijk waren het de bekende onderwerpen zoals het ondersteunen van diaconieën en doktersposten.
Maar het laatste jaar komen daar onderwerpen bij zoals, opknappen van kleuterscholen, inrichten van een keuken en van overblijfruimte(n) op lagere scholen, de aanleg van centrale verwarming, aanschaf van Engelse leerboeken.
Dit project waar wij werd tijdens de reis naar Oekraïne in het voorjaar van 2007 gepresenteerd door onze contactpersonen Marianna en Erzsébet in Nagymuzsaly aan de leden van het Pastoraal Fonds. Enerzijds wilde het Pastoraal Fonds dit project gaarne snel tot uitvoering laten komen, anderzijds werden de totale kosten van dit project geraamd op ca. 20.000 Euro. Op zich lijkt dit misschien een klein bedrag voor het Pastoraal Fonds, maar er moet ook worden bedacht dat aan de jaarlijkse inkomsten ook grenzen zijn. Om die reden is een subsidie (50 %) aangevraagd bij het N.C.D.O. (Nationale Commissie voor internationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) en gelukkig ook al toegekend.

Wat gaat er gebeuren:
a) Het leggen van houten vloeren in 10 lokalen ter voorkoming van de verspreiding van ziekmakende schimmels
b) Op alle drie de etages worden 1 toilet voor de jongens en 1 toilet voor de meisjes gemaakt zodat met name de kleinste kinderen ’s winters naar het toilet kunnen als er buiten veel sneeuw ligt.
c) de reparatie van tegelvloeren in de gangen.

Uitvoering
Voordat de houten vloeren gelegd kunnen worden moest eerst de vloerbedekking worden verwijderd en natuurlijk hout worden aangevoerd. De vloeren werden zo goed mogelijk geëgaliseerd. In het lokaal konden dan de werkzaamheden beginnen. Het hout werd, om schimmelvorming tegen te gaan, voorbehandeld met een voor ons onbekend insecticide. Nadat de vloer gelegd was werd deze in een bruine kleur geschilderd of blank afgelakt.
   
   
   
   
             
Bij de bouw van de school zijn toiletruimten aangelegd maar door slecht onderhoud en de nodige slijtage zijn deze niet meer te gebruiken. De nieuwe toiletten zijn weer in de school gemaakt in al bestaande toiletruimten. De leidingen zijn vernieuwd en er worden meteen voorzieningen gemaakt voor de afvoer naar de al bestaande tanks buiten. Hiervoor moesten wel buiten nieuwe afvoerleiding worden gelegd.
   
Ook zijn de tegelvloeren gerepareerd.
   
Bij de afronding van het project werden officiële verklaringen overlegd.