Nieuwe kerkbanken voor Reformatorische kerk in Bilghez (Roemenië) -2003

Nieuwe kerkbanken voor Reformatorische kerk in Bilghez (Roemenië) -2003

De officiële plechtigheid van de ingebruikneming van het aangelegde drinkwaterleidingsysteem in Bilghez in Roemenië vindt buiten de Reformatorische kerk plaats. Dat komt omdat de kerk van binnen wordt gerestaureerd. Dat daarbij de kerkbanken niet helemaal ongeschonden zijn gebleven is duidelijk op de foto te zien. Nadat de restauratie is voltooid zijn de oude banken teruggeplaatst.
   
Aan het Pastoraal Fonds is toen een verzoek om nieuwe kerkbanken voorgelegd. In Nederland wordt vervolgens gespeurd naar nieuwe kerkbanken en uiteindelijk gevonden IJsselstein.
   
In “Tussenspel” (de zondagsbrief van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van IJsselstein) van 16 november 2003 staat het volgende bericht:
“ Een tweede leven voor de kerkbanken van de Burchtkapel”. De banken van de Burchtkapel worden te koop aangeboden. U kunt de bank voor uzelf kopen en een plaats geven in uw interieur, maar u kunt hem ook ter beschikking stellen aan de Reformatorische kerk in Bilghez in Roemenië. Een prachtig idee om daar een bijdrage te leveren aan de opbouw van de gemeente en onze banken weer in hun eigen omgeving een tweede leven te geven. De prijzen van de banken zijn 35 euro (vier zits) en 45 euro (zes zits). De sluiting van de verkoop is i.v.m. het transport in begin december 2003 naar Roemenië al over enkele dagen.
Hoe komen we nu in Bilghez terecht zult u zich afvragen, dat zit als volgt: het Pastoraal Fonds van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente van Sassenheim steunt diverse projecten in Roemenië en in Oekraïne.  In 2003 wordt  de restauratie van de zeer oude Reformatorische kerk van het dorpje Bilghez in Roemenië financieel ondersteund door het Pastoraal Fonds te Sassenheim. Na de restauratie vallen de wankele en armoedige bankjes natuurlijk nog meer uit de toon dus gaan we op zoek naar iets beters. Na links en rechts geïnformeerd te hebben komt het Pastoraal Fonds via ds. Tim Moll (de voormalige predikant te IJsselstein en nu te Sassenheim) in IJsselstein terecht. Het Pastoraal Fonds vindt onze Burchtkapel-banken zo mooi dat zij ze graag wilde kopen voor de kerk in Bilghez. Het transport naar Roemenië is begin december 2003 gepland, zodat zij voor Kerstmis kunnen zijn geplaatst, dus enige haast is geboden.”

Op 3 december 2003 vertrekt een 5-man sterke delegatie vanuit Sassenheim naar IJsselstein om de kerkbanken voor het transport gereed te maken. Dat wil zeggen dat alle kerkbanken: 28 zes zitters en 16 vier zitters los van de vloer gemaakt moeten worden. Eerst vindt de officiële overdracht van de kerkbanken plaats door de heer Arjan Spelt, vertegenwoordiger van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente IJsselstein aan de heer Nico Broekhuizen, voorzitter van het Pastoraal Fonds.
   
Op dat moment blijkt dat de banken die 43 jaar in het IJsselsteinse kerkgebouw hebben gestaan allemaal zijn gesponsord door de gemeenteleden voor het goede doel en worden als zodanig nu door de gevormde Samen op Weg gemeente van IJsselstein aan het Pastoraal Fonds aangeboden. Zelfs een deel van de transportkosten kunnen ook nog voor rekening van de gezamenlijke kerken worden genomen. Nadat de plechtigheid had plaatsgevonden werden de kerkbanken losgeschroefd en terzijde gezet.


Op de foto (v.l.n.r.):
Willem Spaargaren,
Kees de Zwart
Jan Lindhout
Nico Broekhuizen
Henk Maat

 

 

Op 15 december 2003 werden de banken ingeladen en naar Bilghez getransporteerd.
   
    
Als het transport ongeveer 3 kilometer van de eindbestemming verwijderd is blijkt dat de weg niet begaanbaar is voor de vrachtwagen omdat de weg te glad is en er teveel sneeuw ligt. De plaatselijke bevolking heeft de kerkbanken met paard en wagen vanaf de hoofdweg opgehaald en de laatste drie kilometer zelf moeten transporteren. Op 18 december 2003 staan de kerkbanken in de Reformatorische Kerk in Bilghez.
  

Opgesteld door:

Henk Maat
april 2004