Bouw uitvaartcentrum in Gát ingebruikname in 2019

Bouw uitvaartcentrum in Gát ingebruikname in 2019

In mei 2015 komt bij het Pastoraal Fonds in Sassenheim het verzoek van de burgemeester van Gát in Oekraïne binnen dat de gemeente Gát grote behoefte heeft aan een uitvaartcentrum (met een mortuarium) op de begraafplaats in de gemeente. Momenteel (in 2015) worden de overledenen vanuit hun woning begraven door de familieleden. Ook het afscheid en het begin van de begrafenis gebeurt vanuit het eigen huis. Dit is zeer onhygiënisch. Als iemand op een namiddag overlijdt, kan de overledene pas op de derde dag worden begraven. Tot die tijd bevindt de overledene zich in het huis van zijn gezin.  Gedurende de lente en de zomer is dit niet hygiënisch, want de temperatuur in de woning kan oplopen tot soms 30 à 40 graden Celsius. Ook dan ligt de overledene in het huis van zijn familie en dan te bedenken dat de huizen geen airconditioning hebben.

Voordat echter met de bouw kan worden begonnen moet het eigendomsrecht van het grondgebied van de begraafplaats worden verkregen. Daarna kan de officiële tekening van het uitvaartcentrum  worden gemaakt. Het vooronderzoek, het maken van de tekening en het opstellen van de projectbeschrijving laten zien hoe het uitvaartcentrum er uit zal komen te zien en wat de kosten voor de benodigde materialen precies zullen zijn. Deze voorbereiding van de officiële papieren zullen 1 à 3 maanden in beslag nemen. De totale kosten worden geraamd op 800.000 grivna, omgerekend naar de toenmalige koers ca. € 30.000,-

Het is de bedoeling om de fundering in de herfst van het jaar 2015 te storten. Tijdens de voorbereiding blijkt echter dat er vanaf de openbare weg een elektriciteitskabel voor (kracht)stroom van ca. 300 meter gelegd moet worden. Deze stroomvoorziening is nodig voor de koelinstallatie.

Dit project is gerealiseerd in de periode 2015 – 2019

Fotorapportage

De voortgang van de bouw van het uitvaartcentrum zal worden gedaan aan de hand van een foto-rapportage. De foto’s zijn deels zelf genomen tijdens de werkbezoeken aan Gát, deels door de Lokita István.

Mei 2016

April 2017

Juni 2017

Oktober 2017

Mei 2018

Brief over voortgang (september 2018)

Geacht Pastoraal Fonds,

Bij mijn brief stuur ik ook enkele foto’s van de voortgang van de bouw van het uitvaartcentrum en de waterput. Helaas verlopen de werkzaamheden niet in het geplande tempo. Onze aannemer lijdt, net als ieder ander in Oekraïne, onder een tekort aan arbeiders. Hij kon pas begin augustus 2018 beginnen met het werk, in plaats van wat de bedoeling was, in mei 2018. Het is wel gelukt om de put al te bouwen, en het is ook gelukt om een wateraansluiting in het gebouw te brengen. Het gebouw is zowel van binnen als van buiten afgesmeerd, nu zijn wij bezig met de constructie van het dak van het terras. Ik hoop dat het zal lukken om dit de volgende week klaar te krijgen. Daarna beginnen wij aan het binnenwerk. Ik hoop het gebouw eind november 2018 op te leveren. 
Met hoogachting, Lokita István, burgemeester van Gát (Oekraïne).

Augustus 2018

November 2018

Mei – juni 2019

Opening uitvaartcentrum

Op zondag 18 augustus 2019 werd het uitvaartcentrum overgedragen.
De overdracht vond plaats in het kader van een Thanksgiving-aanbidding. Veel mensen woonden de ceremonie bij en iedereen was zeer verheugd om de begrafenisceremonie te ontvangen!

Ik, Lokita István, burgemeester van Gát, wil het Pastoraal Fonds nogmaals bedanken voor de geweldige hulp. Zonder uw hulp hadden ons uitvaartcentrum niet kunnen realiseren!

Krantenbericht van de opening

We streven er allemaal naar om afscheid te nemen van overleden dierbaren. De mensen van de Gát krijgen nu die  gelegenheid een ceremonie te houden op de begraafplaats. Het pas gebouwde uitvaartcentrum biedt de mogelijkheid een begrafenisdienst te houden op de begraafplaats van het dorp. Bij deze ingebruikname wordt een bijzondere dienst gehouden. Maar voordat de dienst gaat beginnen houdt Lokita István, de burgemeester van Gát een toespraak.
Hij geeft een overzicht van de voorschriften die voor de bouw van het uitvaartcentrum van kracht zijn,  de langdurige bureaucratische gang van zaken om het eigendomsrecht te verkrijgen van het land van de begraafplaats en de werkzaamheden die nodig waren tot de afronding van de werkzaamheden.  Het kostte veel inspanningen en opoffering van mensen om het proces dat in het jaar 2016 begon succesvol tot een einde te brengen. De burgemeester benadrukt dat hij iedereen dankt die heeft geholpen bij de realisatie van het uitvaartcentrum. Dat geldt zeker voor de sponsors, die hij niet bij name noemt (red. o.a. het Pastoraal Fonds uit Sassenheim in Nederland). Verder vertelt hij dat elke ruimte in het rouwcentrum is uitgerust met airconditioning.
Kerkelijke erediensten zijn een integraal onderdeel van de begrafenisdienst, zei Petruska István, president van het bestuurskantoor van het district Beregszász. Het wordt tijd dat meerdere uitvaartcentra worden gebouwd in deze provincie. De volgende zal worden geopend in de plaats Mezőkaszony, zegt hij.

Dominee Szilágyi Károly, de plaatselijke predikant van Gát, vertelt over het Bijbelse voorbeeld van de profeet Elia. Elia, toonde aan dat, hoe moeilijk het ook is om van onze geliefden te scheiden, de gelovige niet bang hoeft te zijn voor het laatste afscheid. In de toekomst zal deze plaats niet alleen een plaats van afscheid nemen zijn, maar ook van prediking waar Gods troostende woord wordt gehoord door allen wiens aardse bedevaart nog niet is geëindigd.

Het lint wordt doorgesneden door Lokita István, Petruska István en de Hongaarse Honorair Consul, Fülöp Barna, uit Beregszász. Het evenement eindigt met zang van het Gereformeerd kerkkoor uit Gát.
Opgetekend door: G Eszenyi Gábor

Samengesteld door:
Henk Maat
(februari 2020)