Projecten in Roemenië

Projecten in Roemenië

Plaats: Tileagd
Project: Ondersteuning dokterspost

De medische zorg is een belangrijk punt in het programma van het Pastoraal Fonds. Al vele jaren wordt een dokterspost in Tileagd gesteund.
De ondersteuning bestaat in de eerste plaats uit een financiële bijdrage. Met dit geld worden voor zeer arme mensen de kosten van de medicijnen (deels) betaald. Verder worden gesponsorde of binnengebrachte medicijnen e.d. ter beschikking van de dokterspost gesteld. Ook wordt babykleding ter beschikking gesteld die de dokter kan uitdelen.


Plaats: Tileagd
Project: Sponsor “Vakantie Bijbelweek”

Ieder jaar wordt met financiële steun van het Pastoraal Fonds een “Vakantie Bijbelweek” georganiseerd. Aan deze week doen ruim 100 kinderen mee, die dan elke dag een project doen, dat in Nederland ontwikkeld is door een organisatie, die werkt onder de naam KOEN. (Kinderwerk Oost Europa Nederland).
De kinderen ontvangen ook iedere dag een warme maaltijd en als afsluiting wordt aan het einde van de week, op de zondag, een presentatie gegeven van hetgeen de kinderen hebben gedaan. De leiding is in handen de predikant en een aantal dames van de kerkenraad van de Reformatorische Kerk. Ook oudere leden van de kerk werken er aan mee.


Plaats: Tileagd
Project: Excursie voor de hoogste klas lagere school

Voor de beste leerlingen van de hoogste klas van de lagere school is het zinvol om ook kennis te nemen van de mogelijkheden voor een vervolgstudie aan de universiteit. De reis naar een stad waar een universiteit kost voor veel leerlingen gewoon teveel. In 2012 is voor de eerste maal geld gegeven om met een groep van 15 leerlingen vanuit Tileagd een excursie te maken naar de universiteit in Timisoara. Dit is heel goed bevallen.
Inmiddels bezoekt jaarlijks een groep uit Tileagd de Universiteit van Timisoara.


Plaats: Tileagd
Project: Bevoorrading kledingwinkel

Aan de Reformatorische kerk van Tileagd is een kledingwinkel verbonden. In deze kledingwinkel wordt tweedehandse kleding verkocht die vanuit Sassenheim wordt opgestuurd. Het streven is om de winkel tweemaal per jaar te bevoorraden.
Door de verkoop van kleding kunnen arme mensen tegen een lage prijs toch goede kleding kopen. Met de opbrengst van de verkoop kunnen weer diaconale projecten van de kerk worden ondersteund.


Plaats: Tileagd
Project: (Kleding) transporten

Bij Kringloopwinkel Op Dreef wordt het gehele jaar kleding en textiel ingezameld. Deze kleding wordt vervolgens uitgezocht en gesorteerd op: dameskleding, herenkleding, babykleding, kinderkleding, sportkleding, zwarte kleding, gordijnen, vitrage, dekens, enz. Alles wordt vervolgens weer netjes ingepakt in dozen. Ook worden ingeleverde schoenen en brillen ingepakt.
Als het transport gaat plaatsvinden wordt nog nagegaan of nog andere artikelen kunnen worden meegestuurd, zoals speelgoed, rolstoelen of rollators, kinderledikantjes e.d.


Plaats: Tileagd
Project: Diaconale hulp

Het Pastoraal Fonds geeft jaarlijks financiële hulp aan de diaconie van de Reformatorische kerk In Tileagd. Met dit geld kunnen met name de allerarmsten in het dorp extra worden geholpen. In Tileagd krijgen bijvoorbeeld alle mensen die ouder zijn dan 70 jaar en geen pensioen ontvangen een extra bijdrage van de diaconie.
Dit gebeurd meestal in de maand december.


Plaats: Bilghez
Project: Diaconale hulp

Het Pastoraal Fonds geeft jaarlijks financiële hulp aan de diaconie van de Reformatorische kerk in Bilghez. Met dit geld kunnen met name de allerarmsten in het dorp extra worden geholpen en ook worden er medicijnen voor gekocht
Jaarlijks stelt het Pastoraal Fonds hiervoor een financiële bijdrage ter beschikking.


Plaats: Bilghez
Project: Sponsor van “Vakantie Bijbelweek”

Ieder jaar wordt er mede door het Pastoraal Fonds een ‘Vakantie Bijbelweek’ georganiseerd. Aan deze week doen ca 50 kinderen mee, die dan elke dag een onderwerp uit de bijbel behandelen. De onderwerpen zijn in Nederland ontwikkeld door een organisatie, die werkt onder de naam KOEN. (Kinderwerk Oost Europa Nederland).
De leiding is in handen van de plaatselijke predikant, een aantal dames van de kerkenraad van de Reformatorische Kerk en een aantal oudere kinderen.


Plaats: Alesd
Project: Bevoorrading Basar

In 2018 is begonnen om ook kleding naar Alesd te sturen. Ter plaatse wordt de kleding verkocht in de Basar met als doel om met de opbrengst het Kindertehuis Kajanto Maria financieel te ondersteunen.


Plaats: Alesd
Project: Financiële steun Kindertehuis

In het Kindertehuis in Alesd wonen 25 kinderen. Na de sponsoring van de aanbouw in 2002 is het Pastoraal Fonds het Kindertehuis financieel blijven steunen, mede omdat jaarlijks steeds mee instanties hun steun intrekken. De steun bestaat uit financiële hulp ter bekostiging van de stookkosten. Dat wil zeggen dat dieselolie kan worden gekocht voor de centrale verwarming. In tegenstelling tot in Nederland is er geen verschil tussen huisbrandolie en dieselolie. Hierdoor moet jaarlijks de dure dieselolie die ook als brandstof voor dieselauto’s kan worden gebruikt, worden ingekocht.


Plaats: Tileagd
Project: Renovatie dak SassenheimHuis

Tijdens de bouw van het SassenheimHuis, zo’n 15 – 18 jaar geleden, is gebruik gemaakt van de toen meest moderne betonnen dakpannen. De zolderverdieping is niet betimmerd en er is toen onder de pannen geen enkele vorm van (antivocht) isolatie aangebracht. Hierdoor is in de loop der jaren door de kieren en via scheuren en doordat de betonnen dakpannen ook gaten vertonen is op de zolderverdieping vocht binnen gekomen. In de wintertijd is door de wind ook sneeuw naar binnen gewaaid, en op vele plaatsen is er weer vocht binnengetreden in de kamers op de eerste verdieping en in de grote zaal. Het is noodzakelijk gebleken om het gebouw zo spoedig mogelijk opnieuw te bedekken en ook om antivocht maatregelen te treffen. Het slopen van het dak en niet vakkennis vereisende werkzaamheden bij het opnieuw bedekken van het dak zullen leden van de Gemeente op zich nemen. Zij zullen dit als vrijwilligerswerk doen.
Het Pastoraal Fonds is bereid ook een deel van de kosten op zich te nemen.


Plaats: Tileagd
Project: Financieel tekort tafeltje-dek-je

Het tafeltje-dek-je project is gestart in 2013. Aanvankelijk met financiële steun van het Pastoraal Fonds. Eerst is geld ter beschikking gesteld voor de aanschaf van pannen en materiaal om de bereide maaltijden bij de mensen te brengen. Eveneens zijn de kosten voor het tafeltje-dek-je project gedurende een jaar vergoed. Daarna heeft het Pastoraal Fonds zich teruggetrokken uit dit project. Vrijwilligers van de Reformatorische kerk zijn echter verder gegaan omdat er een zeer grote behoefte bleek aan het beschikbaar stellen van maaltijden.
Na een jaar bleek dat er een tekort was van ca. 2500 euro. De kerk heeft toen besloten om dit te kort op zich te nemen.
Nu vier jaar verder klopt men alsnog bij het Pastoraal Fonds aan om een gedeeltelijke steun voor de tekorten. Als motivering wordt aangegeven dat dankzij het tafeltje-dek-je project de afgelopen vijf jaar meer dan 120 verschillende zeer arme mensen hebben kunnen genieten van de gekookte 15.500 porties warm eten. De kerkelijke Gemeente legt uit eigen middelen voor het klaarmaken en vervoeren van de maaltijden ca. 200 euro per maand bij.
De maaltijden worden bereid op gasgestookte fornuizen. Het benodigde gas wordt ter beschikking gesteld door de kerk omdat deze ook gas gebruikt voor de verwarming van het SassenheimHuis en de pastorie. De kosten van het gas komen als het ware bovenop de tekorten van het tafeltje-dek-je project.
Hert Pastoraal Fonds heeft daarom besloten de tekorten van het tafeltje-dek-je project van een jaar op zich te nemen en de kosten van het gas voor een jaar.


Plaats: Alesd
Project: Renovatie van drie badkamers in Kajanto Maria

Het Kindertehuis “Kajanto Maria” in Alesd biedt sinds 1997 permanent opvang aan kinderen en jongeren. Deze kinderen en jongeren kunnen niet door hun ouders worden verzorgd, opgevoed of is aan deze ouders de ouderlijke macht ontnomen. Momenteel kan het tehuis 24 personen opvangen. Het lukt om het werk met 15 medewerkers te doen, daarbij wordt permanent op de kinderen gelet en worden ze opgevoed met christelijke waarden en normen. Ook heeft het kindertehuis een eigen keuken waar de kinderen maaltijden uit krijgen. In de meeste gevallen gaan de kinderen na de opvangperiode niet meer terug naar hun familie, zij groeien in het kindertehuis op.
Het is noodzakelijk om een huiselijke omgeving te bieden voor 24 kinderen van uiteenlopende leeftijden. Als de kinderen opgroeien tot jongeren, zorgt het tehuis voor mogelijkheid tot verder leren en integratie in de maatschappij. Dit alles moet gebeuren voor hun 26e verjaardag.
Tot nu toe hebben in al die jaren 57 kinderen in het kindertehuis gewoond. De medewerkers doen hun best om de kinderen ook in te voeren in het kerkelijk leven. Met hun opvoeders bezoeken zij regelmatig de activiteiten van de kerkgemeenschap.
Het kindertehuis is zo al 20 jaar doende. Om voor de kinderen een goed onderkomen te realiseren is het noodzakelijk de gebouwen goed te onderhouden. Dat kost veel geld.
Het is nodig gebleken om de drie badkamers te renoveren en zo aan de hygiënische voorschriften te blijven voldoen. Renovatie houdt in dat het gehele systeem van alle buizen, afvoersysteem, muren en vloeren, nieuwe deuren en ramen, en ook de wastafels, wc’s en kranen vernieuwd moet worden. Omdat de drie badkamers boven elkaar op de verschillende verdiepingen zijn gesitueerd is het vereist de renovatie in een keer uit te voeren.
Tot op heden heeft het Kindertehuis geen sponsors voor deze renovatie kunnen vinden, gezien de hoge kosten.
Het Pastoraal Fonds heeft besloten dit project te gaan bekostigen, waarvan de uitvoering in 2018 is.