Projecten in Oekraïne

Projecten in Oekraïne

Plaats: Gát
Project: Tafeltje-dek-je

In het najaar van 2002 is gestart met een project, wat vergelijkbaar is met het tafeltje-dek-je systeem in Nederland. De keuken van de middenschool in Gát is uitgebreid met een aantal gasfornuizen en kookgerei zodat dagelijks voor een 50-tal ouderen een warme maaltijd kan worden gekookt. De keuken geeft nu werk aan een drietal dames die de gerechten klaarmaken. Nadat het eten is gekookt worden de maaltijden in speciale bakjes geschept. Deze maaltijden worden dan bij circa 50 personen thuisbezorgd.
Helaas wordt het van overheidswege in 2020 niet langer toegestaan gebruik te maken van de keuken in de school. Gelukkig wordt een nieuwe, wel kleine locatie gevonden, waar een keuken wordt ingericht, zodat het project doorgang kan vinden.
Het project loopt nu al weer ruim 20 jaar en is nog steeds een groot succes.
     


…………………………………………………………………………………………………….
Plaats: Gát
Project: Brood voor leerlingen op de Middenschool

Het Pastoraal Fonds ondersteunt een project waarbij alle kinderen op de Middenschool (leerlingen van 6 tot 15 jaar) iedere dag een vers broodje en een beker melk krijgen. Er zijn veel kinderen die met een lege maag naar school gaan, omdat er thuis geen eten beschikbaar is. Zij krijgen nu op school iets te eten, want met een gevulde maag leer je beter dan met een lege maag. Dit project wordt door het Pastoraal Fonds met liefde gedragen en zal naar het zich laat aanzien nog wel enige tijd voortduren.
     

 …………………………………………………………………………………………………
Plaats: Gát
Project: Leermiddelen voor de middenschool

De middenschool (leerlingen van 6 – 14 jaar) in Gát krijgt van het Pastoraal Fonds geldelijke steun voor ongeveer 350 leerlingen. Met dit geld kan de school ter plaatse de éénmalig te gebruiken leermiddelen naar behoeft kopen en aan de kinderen worden uitgedeeld. Dat zijn o.a. schriften, pennen, potloden, vlakgom, kleurpotloden. Maar ook boetseerklei, schoolkrijt, pakken A-4 papier, kan worden gekocht.

………………………………………………………………………………………………….
Plaats: Csonkapapi
Project: Tafeltje-dek-je

In het najaar van 2009 is gestart met een project, wat vergelijkbaar is met het tafeltje-dek-je systeem in Nederland. Er is een keuken in een ruimte van de kleuterschool geschikt gemaakt voor het bereiden van maaltijden. Dagelijks wordt een warme maaltijd bereid voor een 30-tal ouderen. De keuken geeft nu werk aan een drietal dames die de gerechten klaarmaken. Nadat het eten is gekookt worden de maaltijden in speciale bakjes geschept. Deze maaltijden worden dan thuisbezorgd.
Het project loopt nu al weer ruim 13 jaar en is nog steeds een groot succes.
     
……………………………………………………………………………………………………
Plaats: Gát
Project: Maaltijden voor kinderen van kleuterschool

Sinds enige tijd ondersteunt het Pastoraal Fonds het project de maaltijden voorziening op kleuterschool. Van staatswege is daar wel een vergoeding voor maar dat is onvoldoende gebleken. Daarom wordt hieraan ook door het Pastoraal Fonds een bijdrage geleverd. Het zal naar het zich laat aanzien nog wel enige tijd voortduren.
…………………………………………………………………………………………………
Plaats: Gát, Csikós, Balaszér, Kisbégány, Csonkapapi, Kigyós, Nagymuzsaly
Project: Hulp- en Kledingtransporten

Bij Kringloopwinkel Op Dreef wordt het gehele jaar kleding en textiel ingezameld. Deze kleding wordt vervolgens uitgezocht en gesorteerd op: dameskleding, herenkleding, babykleding, kinderkleding, sportkleding, zwarte kleding, gordijnen, vitrage, dekens, enz. Alles wordt vervolgens weer netjes ingepakt in dozen. Ook worden ingeleverde schoenen en brillen ingepakt.
Bij het transport worden ook andere artikelen meegestuurd, zoals speelgoed, rolstoelen, rollators, loophulpmiddelen, incontinentiemateriaal, verbandmiddelen en andere medische artikelen.
In de dorpen wordt de kleding uitgedeeld aan de allerarmsten, gaan de medische artikelen naar de plaatselijke doktersposten en het speelgoed naar de kinderdagverblijven en de kleuterscholen.
Zie pagina’s “Hulpgoederen naar Oekraïne
…………………………………………………………………………………………………….
Plaats: Kigyós en Nagymuzsaly
Project: Studiegeld

In 2005 is het Pastoraal Fonds begonnen met het financieel ondersteunen van studenten die door de thuissituatie (gebrek aan voldoende inkomsten, werkloosheid, overlijden van vader en/of moeder)anders niet kunnen gaan studeren. Veelal wordt het geld gebruikt om te kunnen reizen tussen de hogere school of universiteit en thuis. Ook kunnen deels de maaltijden ervoor worden betaald. De bijdrage is geen volledige studiebeurs, maar een financieel steuntje in de rug. Aanvankelijk wordt tot wel 15 studenten een financiële ondersteuning gegeven voor maximaal 4 jaar. Maar in 2022 krijgen nog slechts 2 studenten een financiële ondersteuning.
………………………………………………………………………………………………………
Plaats: Gát
Project: Sponsor van Vakantie Bijbel week

Ieder jaar wordt er met financiële steun van het Pastoraal Fonds een ‘Vakantie Bijbel week’ in Gát georganiseerd. Aan deze week doen ca 90 kinderen mee, die dan elke dag een onderwerp uit de bijbel behandelen. De onderwerpen zijn in Nederland ontwikkeld door een organisatie, die werkt onder de naam KOEN. (Kinderwerk Oost Europa Nederland).
De leiding is in handen van de plaatselijke predikant, een aantal dames van de kerkenraad van de Reformatorische Kerk en een aantal oudere kinderen.
………………………………………………………………………………………………………
Plaats: Gát
Project: Financiële ondersteuning van de diaconie

Het diaconale werk in Oekraïne is voor het Pastoraal Fonds een belangrijke speerpunt. In Gát wordt de diaconale steun nu verzorgt door een diaconale werkgroep van de Reformatorische kerk.
De diaconale werkgroep ontvangt financiële ondersteuning voor het maken van voedselpakketten of het kopen van medicijnen voor mensen die het niet kunnen betalen. Soms wordt het geld ook besteed aan een begrafenis.
De mensen in het buurtschap Csikós, dat in feite bij Gát hoort, wordt ondersteund vanuit Gát.
………………………………………………………………………………………………………
Plaats: Gát
Project: Ondersteuning van het Medisch Centrum

Gát staat een gezondheidscentrum dat van het Pastoraal Fonds steun ontvangt. In de afgelopen jaren hebben er bij het Medisch Centrum aanzienlijke verbeteringen plaatsgevonden. Deze opknapbeurten hebben er toe geleid dat het medisch centrum ook regionaal goed staat aangeschreven en zelfs een voorbeeldfunctie heeft.
Het medisch centrum wordt ook financieel ondersteund om de noodzakelijkste medicijnen aan te schaffen voor de eerste hulp.
Daarnaast worden medische hulpmiddelen zoals verbandmiddelen, loopsteunen en rolstoelen gestuurd.
………………………………………………………………………………………………….
Plaats: Kisbégány
Project: Ramen en deuren van de dokterspost vernieuwen

De dokterspost in Kisbégány is op een bijzondere manier gehuisvest. De ene helft van het gebouw is in gebruik door de eigenaar en in de andere helft is de dokterspost gehuisvest. Het zal duidelijk zijn dat de eigenaar niet te veel wil uitgeven aan het onderhouden van de dokterspost. In de loop der jaren heeft het Pastoraal Fonds daarom geholpen de dokterspost zodanig op te knappen dat het goed bruikbaar is als dokterspost. Vloeren en deuren zijn vernieuwd. Er is bijgedragen aan de aanschaf van archiefkasten e.d.
Echter, de stookkosten blijven hoog omdat de ramen enkel glas zijn en ook niet meer goed sluiten. Ook de voordeur is in een niet al te beste staat.
Het Pastoraal Fonds gaat de dokterspost nu financieel ondersteunen bij het plaatsen van kunststofkozijnen met dubbelglas. Ook de voordeur zal in dezelfde stijl worden vernieuwd.
………………………………………………………………………………………………….
Plaats: Nagybégány
Project: kledingkasten voor de kleuters

In de kleuterschool in Nagybégány wil de schoolleiding graag nieuwe kledingkastjes voor de kleuters, omdat de oude kledingkastjes zeer oud zijn en inmiddels in slechte staat verkeren. De kledingkastjes worden gebruikt om de persoonlijke kleding in op te bergen als de kleuters zich omkleden in schoolkleding aan het begin van de dag. De school heeft behoefte aan 11 kasten, waarbij iedere kast weer 4 kleine kastjes zijn gemaakt. Ook wil men graag een bank voor de kasten zodat de kleuters ook kunnen gaan zitten, als ze de schoenen omruilen voor pantoffels.
Het Pastoraal Fonds financierde dit project in 2019
…………………………………………………………………………………………………….
Plaats: Csonkapapi, Kigyós, Nagymuzsaly, Balazsér, Kisbégány,
Project: Diaconale hulp

In Csonkapapi, Kigyós, Nagymuzsaly, Balazsér en Kisbégány wordt diaconale hulp gegeven in de vorm van kleding en levensmiddelen. De kleding wordt vanuit Sassenheim via Kringloopwinkel Op Dreef naar het dorp gestuurd. Voor de aanschaf van levensmiddelen wordt door het Pastoraal Fonds per maand een bedrag uitgetrokken om de hulpbehoevende mensen te steunen en het leven voor hen iets te veraangenamen.
De contactpersonen in dit dorp verzorgen de diaconale hulp. Levensmiddelen wordt uitgedeeld, kleding wordt verdeeld onder de allerarmsten, de zieken en bejaarden worden bezocht.
     
………………………………………………………………………………………………………….
Plaats: Gát
Project: Buitenisolatie van de kleuterschool

De  kleuterschool (Hópehely = Sneeuwvlokje) in Gát is gebouwd in de jaren ’80 van de vorige eeuw. In die tijd had men in de Karpaten nog nooit gehoord van isolatie. De muren zijn van bakstenen en beton. Vroeger waren de gasprijzen geen enkel probleem. Momenteel is de prijs van het gas gelijk aan het gas in bijv. Hongarije. De inkomens in de Karpaten zijn niet genoeg gestegen om deze prijsstijging bij te houden. De laatste 2 – 3 jaar is het problematisch om de vereiste temperatuur te bereiken (22 graden Celsius). In het gemeentehuis gebruiken ze zelfs geen gas, om genoeg geld te besparen voor de kleuterschool. Omdat er geen isolatie is, is er meestal 5 graden verschil tussen de noordelijke en de zuidelijke kant van het gebouw.
Samen met de burgemeester van Gát zal het Pastoraal Fonds het aanbrengen van de buitenisolatie financieel steunen.
Dit project is in 2019 – 2020 uitgevoerd.
………………………………………………………………………………………………

Plaats: Csonkapapi
Project: Opknappen Cultuurhuis

Het enige gemeenschappelijke gebouw in Csonkapapi is gebouwd tijdens het communistische bewind. 
In de afgelopen decennia is het door intensief gebruik ‘versleten’. Er is jarenlang geen  onderhoud gepleegd of iets opgeknapt en daardoor is het gebouw onbruikbaar geworden. 
Het dorpsbestuur heeft de wens uitgesproken dat het gebouw gerenoveerd moet worden en eigendom van de gemeenschap van Csonkapapi. Het gemeentebestuur hier graag weer culturele programma’s en bijeenkomsten mogelijk willen maken.

……………………………………………………………………………………………………. 
Plaats: Gát
Project: Maaltijden voor kinderen op Roma-kleuterschool

De hulp betreft het oplossen van een groot probleem in de zigeunerkerk (Roma) in Gát. De zigeuner kleuterschool is al twee jaar open en tot 2021met zeer gezegende resultaten. Ze leren de meest elementaire leefregels. Denk daarbij aan dingen als groeten, gebruik van bestek, de badkamer gebruiken, handen wassen, neuzen afvegen, of tekenen, knippen,  vouwen en lijmen van papier. Tijdens de lessen in de kleuterklas, dus als ze naar school gaan, leren ze de elementaire vaardigheden en omgangsvormen. Nu dreigt door een tekort aan kinderen de kleuterschool met sluiting, want met het intrekken van staatssteun hebben ouders niet het geld om het zelf de maaltijden te betalen. De sluiting van de kleuterschool zou betekenen dat er banen verloren gaan en dat er een einde moet komen aan de zegen die in de ontwikkeling van de kinderen kan worden ervaren. Het Pastoraal Fonds helpt deze ouders door de bijdrage te betalen van zigeuners die het zich niet kunnen veroorloven. Daarbij moet worden bedacht dat het behoud van de Roma-kleuterschool erg belangrijk is voor de gemeenschap.