Doelstelling

Doelstelling

Het Pastoraal Fonds is een commissie van de Protestantse Gemeente te Sassenheim (Julianakerk en Dorpskerk te Sassenheim)

De doelstelling van het Pastoraal Fonds is het beheren van de fondsen voor hulp- en ontwikkelingsprojecten in het bijzonder voor landen in Oost-Europa. Met deze fondsen wordt materiële, financiële en diaconale hulp verleend aan de gemeenten Tileagd en Bilghez in Roemenië. Ook is het Pastoraal Fonds betrokken bij het kindertehuis Kájanto Mária in Alesd.
Verder wordt gewerkt in Oekraïne, met name in de de gemeenten Gát, Csikós, Balazsér, Csonkapapi, Kigyós, Kisbégány, Nagybégany en Nagymuzsaly. In alle dorpen wordt gewerkt met contactpersonen, waarmee jaarlijks overleg wordt gepleegd over lopende en nieuwe projecten.
Er wordt hulp geboden aan scholen in de vorm van financiële ondersteuning bij de aanschaf van leermiddelen en aan gezondheidscentra door financiële ondersteuning voor de aanschaf van medicijnen en medische instrumenten.

Naast de projecten worden transporten gefinancierd waarbij de hulp voornamelijk bestaat uit het sturen van kleding, schoolmeubelen, verbandmiddelen, incontinentiemateriaal en loophulpmiddelen.

De grote projecten van dit moment in Tileagd in Roemenië is:  ondersteuning van het tafeltje-dek-je / open eetkeuken. In Oekraïne zijn al twee tafeltje-dek-je projecten operationeel. Te weten: het tafeltje-dek-je project voor 34 personen vanuit de keuken van “Hoop en Liefde” in Csonkapapi en het tafeltje-dek-je project in Gát, waarbij vijftig personen dagelijks een warme maaltijd krijgen. In Gát is met financiële hulp van het Pastoraal Fonds de kleuterschool aan de buitenzijde voorzien van isolatie en een uitvaartcentrum gebouwd op het plaatselijke kerkhof.

De benodigde gelden worden voornamelijk verkregen door de verkoop van tweedehandse artikelen in Kringloopwinkel Op Dreef verder via giften en collecten in de Julianakerk en de Dorpskerk van de Protestantse Gemeente te Sassenheim.

De leden van het bestuur het Pastoraal Fonds:

Rob Gerrits – voorzitter
Jan Lindhout – penningmeester
Ina van Laar – algemene taken
Bram Hofland – algemene taken
Henk Maat – voorbereiding transporten hulpgoederen

Contact:
Pastoraal Fonds
Kagerdreef 90
2172 HM Sassenheim

E-mail: pastoraalfonds@gmail.com
TEL: 0252-216288 (antwoordapparaat)

Bankrekening van het Pastoraal Fonds:
Banknr. NL43RABO0357205758