Volg ons op
Volg ons op Facebook


Bijgewerkt op
14-08-2017
Projecten in Oekraïne


<< Terug naar de vorige pagina

 • Diaconale hulp (Csonkapapi, Kigyós, Nagymuzsaly, Balazsér, Kisbégány,)
 • Brood voor leerlingen op de Middenschool (Gát)
 • Leermiddelen voor de middenschool (Gát)
 • Maaltijden voor kinderen van kleuterschool (Gát)
 • Kledingtransporten (Gát, Csikós, Balaszér, Kisbégány, Csonkapapi, Kigyós, Nagymuzsaly)
 • Tafeltje-dek-je (Gát)
 • Sponsor van Vakantie Bijbel week (Gát)
 • Naaiatelier Middenschool (Gát)
 • Ondersteuning van het Medisch Centrum (Gát)
 • Studiegeld (Gát, Csonkapapi, Kisbégany, Kigyós, Nagymuzsaly)
 • Vervoer kinderen naar school (Csikós)
 • Tafeltje-dek-je (Csonkapapi)
 • Financiële ondersteuning van de diaconie (Gát)
 • Stookhout voor de kleuterschool (Csonkapapi)
 • Opknappen van de kleuterschool (Kigyós)
 • Kranen en afvoeren vernieuwen kleuterschool (Gát)
 • Vernieuwen vloeren eetzaal en slaap-/speelkamer (Balaszér)

  Plaats: Csonkapapi, Kigyós, Nagymuzsaly, Balazsér, Kisbégány,
  Project: Diaconale hulp


  In Csonkapapi, Kigyós, Nagumuzsaly, Balazsér en Kisbégany wordt diaconale hulp gegeven in de vorm van kleding en levensmiddelen. De kleding wordt vanuit Sassenheim via Kringloopwinkel Op Dreef naar het dorp gestuurd. Voor de aanschaf van levenmiddelen wordt door het Pastoraal Fonds per maand een bedrag uitgetrokken om de hulpbehoevende mensen te steunen en het leven voor hen iets te veraangenamen.
  De contactpersonen in dit dorp verzorgen de diaconale hulp. Levensmiddelen wordt uitgedeeld, kleding wordt verdeeld onder de allerarmsten, de zieken en bejaarden worden bezocht.

  Plaats: Gát
  Project: Brood voor leerlingen op de Middenschool


  Het Pastoraal Fonds ondersteunt een project waarbij alle kinderen op de Middenschool (leerlingen van 6 tot 15 jaar) iedere dag een vers broodje en een beker melk krijgen. Er zijn veel kinderen die met een lege maag naar school gaan, omdat er thuis geen eten beschikbaar is. Zij krijgen nu op school iets te eten, want met een gevulde maag leer je beter dan met een lege maag. Dit project wordt door het Pastoraal Fonds met liefde gedragen en zal naar het zich laat aanzien nog wel enige tijd voortduren.


  Plaats: Gát
  Project: Leermiddelen voor de middenschool


  De middenschool (leerlingen van 6 - 14 jaar) in Gát krijgt van het Pastoraal Fonds geldelijke steun voor 365 leerlingen. Met dit geld kan de school ter plaatse de éénmalig te gebruiken leermiddelen naar behoeft kopen en aan de kinderen worden uitgedeeld. Dat zijn o.a. schriften, pennen, potloden, vlamgom, kleurpotloden. Maar ook boetseerklei, schoolkrijt, pakken A-4 papier, kan worden gekocht.

  Plaats: Gát
  Project: Maaltijden voor kinderen van kleuterschool


  Sinds enige tijd ondersteunt het Pastoraal Fonds het project de maaltijden voorziening op kleuterschool. Van staatswege is daar wel een vergoeding voor maar dat is onvoldoende gebleken. Daarom wordt hieraan ook door het Pastoraal Fonds een bijdrage geleverd. Het zal naar het zich laat aanzien nog wel enige tijd voortduren.


  Plaats: Gát, Csikós, Balaszér, Kisbégány, Csonkapapi, Kigyós, Nagymuzsaly
  Project: Kledingtransporten


  Bij Kringloopwinkel Op Dreef wordt het gehele jaar kleding en textiel ingezameld. Deze kleding wordt vervolgens uitgezocht en gesorteerd op: dameskleding, herenkleding, babykleding, kinderkleding, sportkleding, zwarte kleding, gordijnen, vitrage, dekens, enz. Alles wordt vervolgens weer netjes ingepakt in dozen. Ook worden ingeleverde schoenen en brillen ingepakt.
  Als het transport gaat plaatsvinden wordt nog nagegaan of nog andere artikelen kunnen worden meegestuurd, zoals speelgoed, rolstoelen of rollators, e.d.
  In de dorpen worden de spullen uitgdeeld aan de allerarmsten.


  Plaats: Gát
  Project: Tafeltje-dek-je


  In het najaar van 2002 is gestart met een project, wat vergelijkbaar is met het tafeltje-dek-je systeem in Nederland. De keuken van de middenschool in Gát is uitgebreid met een aantal gasfornuizen en kookgerei zodat dagelijks voor een 50-tal ouderen een warme maaltijd kan worden gekookt. De keuken geeft nu werk aan een drietal dames die de gerechten klaarmaken. Nadat het eten is gekookt worden de maaltijden in speciale bakjes geschept. Deze maaltijden worden dan bij circa 50 personen thuisbezorgd.
  Het project loopt nu al weer ruim 10 jaar en is nog steeds een groot succes.


  Plaats: Gát
  Project: Sponsor van Vakantie Bijbel week


  Ieder jaar wordt er mede door het Pastoraal Fonds een ‘Vakantie Bijbel week’ georganiseerd. Aan deze week doen ca 90 kinderen mee, die dan elke dag een onderwerp uit de bijbel behandelen. De onderwerpen zijn in Nederland ontwikkeld door een organisatie, die werkt onder de naam KOEN.(Kinderwerk Oost Europa Nederland).
  De leiding is in handen van de plaatselijke predikant, een aantal dames van de kerkenraad van de Reformatorische Kerk en een aantal oudere kinderen.


  Plaats: Gát
  Project: Naaiatelier Middenschool


  Doel van het project is om een moderne, mooie werkplek te realiseren voor de
  meisjes van deze school, die in het naaiatelier willen worden onderwezen in het
  kader van werkuren.
  De dit handvaardigheidslokaal in deze middenschool laat veel te wensen over. Er is geen geld om het lokaal goed in te richten. Hetgeen dan ook betekent dat de omstandigheden in dit praktijklokaal niet optimaal is. Door het opknappen van dit lokaal wordt een begin gemaakt in het opnieuw in gebruik nemen van de lokalen en goed gebruik van de reeds aanwezige apparatuur.


  Plaats: Gát
  Project: Ondersteuning van het Medisch Centrum


  In Gát staat een gezondheidscentrum dat van het Pastoraal Fonds steun ontvangt.
  In de afgelopen jaren hebben er bij het Medisch Centrum aanzienlijke verbeteringen plaatsgevonden. Zo zijn de gangen en een aantal ruimten voorzien van tegels en zijn muren geschilderd. Er zijn kunststof kozijnen met dubbele beglazing aangebracht. Daarnaast is een nieuwe gas gestookte verwarmingsketel geplaatst.
  Deze opknapbeurten hebben er toe geleid dat het medisch centrum ook regionaal goed staat aangeschreven en zelfs een voorbeeldfunctie heeft.
  Het medisch centrum wordt ook financieel ondersteund om de noodzakelijkste medicijnen aan te schaffen voor de eerste hulp.  Plaats: Gát, Csonkapapi, Kisbégany, Kigyós, Nagymuzsaly
  Project: Studiegeld


  In 2005 is het Pastoraal Fonds begonnen met het financieel ondersteunen van studenten die door de thuissituatie (gebrek aan voldoende inkomsten, werkloosheid, overlijden van vader en/of moeder)anders niet kunnen gaan studeren. Veelal wordt het geld gebruikt om te kunnen reizen tussen de hogere school of universiteit en thuis. Ook kunnen deels de maaltijden ervoor worden betaald. De bijdrage is geen volledige studiebeurs, maar een financieel steuntje in de rug.

  In Gát krijgen vier studenten een bijdrage.
  In Kisbégány krijgen drie studenten een bijdrage.
  In Kigyós krijgt twee student een bijdrage.
  In Nagymuzsaly krijgen twee studenten een bijdrage

  Plaats: Csikós
  Project: Vervoer kinderen naar school


  In het buurtschap Csikós dat bij de gemeente Gát behoort wonen kinderen die dagelijks naar school moeten in Gát of een ander naburig dorp. Vanaf de hoofdweg is er een onverlichte en slecht onderhouden weg van ca. 5 kilometer naar Csikós. De kinderen liepen in het verleden via deze weg naar de hoofdweg.
  Het gebeurde dan ook vaak dat kinderen werden aangereden in het donker. In de wintermaanden als er veel sneeuw lag of op de dagen dat het heel hard regende was het bijna onmenselijk om naar school te gaan.
  Het Pastoraal Fonds bekostigd nu het transport van deze schoolkinderen. Dagelijks worden ze nu met een personenauto opgehaald en in de loop van de middag weer thuis gebracht

  Plaats: Csonkapapi
  Project: Tafeltje-dek-je


  In het najaar van 2009 is gestart met een project, wat vergelijkbaar is met het tafeltje-dek-je systeem in Nederland. Er is een keuken in een ruimte van de kleuterschool geschikt gemaakt voor het bereiden van maaltijden. Dagelijks wordt een warme maaltijd bereid voor een 30-tal ouderen. De keuken geeft nu werk aan een drietal dames die de gerechten klaarmaken. Nadat het eten is gekookt worden de maaltijden in speciale bakjes geschept. Deze maaltijden worden dan thuisbezorgd.
  Het project loopt nu al weer ruim 6 jaar en is nog steeds een groot succes.

  Plaats: Gát
  Project: Financiële ondersteuning van de diaconie


  Het diaconale werk in Oekraďne is voor het Pastoraal Fonds een belangrijke speerpunt. In Gát wordt de diaconale steun nu verzorgt door een diaconale werkgroep van de Reformatorische kerk.
  De diaconale werkgroep ontvangt financiële ondersteuning voor het maken van voedselpakketten of het kopen van medicijnen voor mensen die het niet kunnen betalen. Soms wordt het geld ook besteed aan een begrafenis.
  De mensen in het buurtschap Csikós, dat in feite bij Gát hoort, wordt ondersteund vanuit Gát.

  Plaats: Csonkapapi
  Project: Stookhout voor de kleuterschool


  Naast de bouw van een houtopslag is er geld nodig voor de aanschaf van hout.
  Het Pastoraal Fonds heeft geld ter beschikking gesteld om hout te kopen.

  Plaats: Kigyós
  Project: Opknappen van de kleuterschool


  Dit project is besproken met de burgemeester in Kigyós, Nagy Attilla.
  Sinds september 2012 zijn de lagere school en de kleuterschool samengevoegd, zodoende is dit een Educatief-Opvoedkundig Centrum te Kígyós geworden.
  Dit is een overheids instelling.
  Vanaf september zijn op de benedenverdieping van de lagere school twee klaslokalen gereedgemaakt voor de oudste kinderen van de kleuterschool. Het is de bedoeling om deze ruimten mooier te maken.
  Inmiddels is de keukenvloer vernieuwd en is ook een vloer van een andere ruimte inmiddels vernieuwd.

  Plaats: Gát
  Project: Kranen en afvoeren vernieuwen kleuterschool


  Het is zes jaar geleden dat er grote renovatie is geweest in de kleuterschool
  "Hópehely" (Sneeuwvlokje)in Gát (Oekraďne). In de afgelopen jaren zijn de waterkranen en de toilet afvoeren versleten en kapot gegaan door de
  slechte kwaliteit van het water. Goede kranen en goede toilet afvoeren zijn vereist om te voldoen aan de hygiënische eisen.

  Plaats: Balaszér
  Project: Vernieuwen vloeren eetzaal en slaap-/speelkamer


  In de kleuterschool van Balazsér hebben de afgelopen jaren verschillende verbouwingen plaatsgevonden. Dit project houdt in dat de vloeren en de vloerbedekking in de eetzaal van de grote kinderen en die van de slaap-/speelkamer vernieuwd worden. Ook wordt het plafond geďsoleerd en geëgaliseerd. Ook worden de muren weer hersteld en geschilderd.


  << Terug naar de vorige pagina