Volg ons op
Volg ons op Facebook


Bijgewerkt op
11-12-2017
Projecten in Roemenië


<< Terug naar de vorige pagina

 • Ondersteuning dokterspost (Tileagd)
 • Sponsor Kinder Bijbelweek (Tileagd)
 • Excursie voor de hoogste klas lagere school (Tileagd)
 • Bevoorrading kledingwinkel (Tileagd)
 • Diaconale hulp (Bilghez)
 • Bevoorrading kledingwinkel (Bilghez)
 • Diaconale hulp (Tileagd)
 • FinanciŽle ondersteuning busvervoer van schoolkinderen (Bilghez)
 • (Kleding) transporten (Tileagd en Bilghez)
 • FinanciŽle steun Kindertehuis (Alesd)
 • Aanschaf open couveuse (Marghita)
 • Renovatie dak SassenheimHuis (Tileagd)
 • Sponsor van Vakantie Bijbel Week (Bilghez)

  Plaats: Tileagd
  Project: Ondersteuning dokterspost


  De medische zorg is een belangrijk punt in het programma van het Pastoraal Fonds. Al vele jaren wordt een dokterspost in Tileagd gesteund.
  De ondersteuning bestaat in de eerste plaats uit een financiŽle bijdrage. Met dit geld worden voor zeer arme mensen de kosten van de medicijnen (deels) betaald. Verder worden gesponsorde of binnengebrachte medicijnen e.d. ter beschikking van de dokterspost gesteld. Ook wordt babykleding ter beschikking gesteld die de dokter kan uitdelen.


  Plaats: Tileagd
  Project: Sponsor Kinder Bijbelweek


  Ieder jaar wordt met financiŽle steun van het Pastoraal Fonds een Kinder Bijbelweekí georganiseerd. Aan deze week doen ruim 100 kinderen mee, die dan elke dag een project doen, dat in Nederland ontwikkeld is door een organisatie, die werkt onder de naam KOEN. (Kinderwerk Oost Europa Nederland).
  De kinderen ontvangen ook iedere dag een warme maaltijd en als afsluiting wordt aan het einde van de week, op de zondag, een presentatie gegeven van hetgeen de kinderen hebben gedaan. De leiding is in handen de predikant en een aantal dames van de kerkenraad van de Reformatorische Kerk. Ook oudere leden van de kerk werken er aan mee.


  Plaats: Tileagd
  Project: Excursie voor de hoogste klas lagere school


  Voor de beste leerlingen van de hoogste klas van de lagere school is het zinvol om ook kennis te nemen van de mogelijkheden voor een vervolgstudie aan de universiteit. De reis naar een stad waar een universiteit kost voor veel leerlingen gewoon teveel. In 2012 is voor de eerste maal geld gegeven om met een groep van 15 leerlingen vanuit Tileagd een excursie te maken naar de universiteit in Timisoara. Dit is heel goed bevallen. Inmiddels bezoekt jaarlijks een groep uit Tileagd de Universiteit van Timisoara.


  Plaats: Tileagd
  Project: Bevoorrading kledingwinkel


  Aan de Reformtorische kerk van Tileagd is een kledingwinkel verbonden. In deze kledingwinkel wordt tweedehandse kleding verkocht die vanuit Sassenheim wordt opgestuurd. Het streven is om de winkel tweemaal per jaar te bevoorraden.
  Door de verkoop van kleding kunnen arme mensen tegen een lage prijs toch goede kleding kopen. Met de opbrengst van de verkoop kunnen weer diaconale projecten van de kerk worden omdersteund.


  Plaats: Bilghez
  Project: Diaconale hulp


  Het Pastoraal Fonds geeft jaarlijks financiŽle hulp aan de diaconie van de Reformatorische kerk in Bilghez. Met dit geld kunnen met name de allerarmsten in het dorp extra worden geholpen en ook worden er medicijnen voor gekocht
  Ook in 2017 zal het Pastoraal Fonds weer een financiŽle bijdrage ter beschikking stellen.

  Plaats: Bilghez
  Project: Bevoorrading kledingwinkel


  In 2004 werd met financiŽle steun van het Pastoraal Fonds de bouw van een magazijn/winkel voltooid. In 2005 is het Pastoraal Fonds begonnen met het sturen van kleding naar de Bilghez.
  Een deel van het gebouw is ingericht als winkel voor de verkoop van kleding.
  Het streven is om tweemaal per jaar kleding te sturen dat zo nodig ter plaatse kan worden verdeeld onder de allerarmsten of kan worden verkocht.
  De opbrengst van de verkoop van kleding wordt ook gebruikt voor de kosten van de kerk en voor diaconale hulp.


  Plaats: Tileagd
  Project: Diaconale hulp


  Het Pastoraal Fonds geeft jaarlijks financiŽle hulp aan de diaconie van de Reformatorische kerk In Tileagd. Met dit geld kunnen met name de allerarmsten in het dorp extra worden geholpen. In Tileagd krijgen bijvoorbeeld alle mensen die ouder zijn dan 70 jaar en geen pensioen ontvangen een extra bijdrage van de diaconie.
  Dit gebeurd meestal in de maand december. Ook in 2016 heeft het Pastoraal Fonds weer een financiŽle bijdrage ter beschikking gesteld en zal dit naar verwachting ook in 2017 doen.

  Plaats: Bilghez
  Project: FinanciŽle ondersteuning busvervoer van schoolkinderen


  Bilghez ligt ongeveer 3 kilometer van een doorgaande weg. Om naar school te gaan zouden de kinderen deze 3 km moeten lopen (in weer en wind). Het gaat in dit project om de sponsoring van de reiskosten van ca. 14 kinderen, waarbij de helft van de bus kosten voor rekening van het Pastoraal Fonds komen.
  Er is gekozen voor sponsoring van de kosten van een schoolbusje dat de kinderen in het dorp komt halen en brengen. De 14 kinderen worden nu dagelijks naar de naburige dorp Simleu gebracht.


  Plaats: Tileagd en Bilghez
  Project: (Kleding) transporten


  Bij Kringloopwinkel Op Dreef wordt het gehele jaar kleding en textiel ingezameld. Deze kleding wordt vervolgens uitgezocht en gesorteerd op: dameskleding, herenkleding, babykleding, kinderkleding, sportkleding, zwarte kleding, gordijnen, vitrage, dekens, enz. Alles wordt vervolgens weer netjes ingepakt in dozen. Ook worden ingeleverde schoenen en brillen ingepakt.
  Als het transport gaat plaatsvinden wordt nog nagegaan of nog andere artikelen kunnen worden meegestuurd, zoals speelgoed, rolstoelen of rollators, kinderledikantjes e.d.
  In Tileagd en Bilghez worden de spullen uitgdeeld aan de allerarmsten of worden verkocht in de winkel van de kerk. De zo verkregen opbrengsten uit deze verkoop worden dan weer gebruikt voor diaconale ondersteuning van mensen in het dorp.


  Plaats: Alesd
  Project: FinanciŽle steun Kindertehuis


  In het Kindertehuis in Alesd wonen 25 kinderen. Na de sponsoring van de aanbouw in 2002 is het Pastoraal Fonds het Kindertehuis financieel blijven steunen, mede omdat jaarlijks steeds mee instanties hun steun intrekken. De steun bestaat uit financiŽle hulp ter bekostiging van de stookkosten. Dat wil zeggen dat dieselolie kan worden gekocht voor de centrale verwarming.In tegenstelling tot in Nederland is er geen verschil tussen huisbrandolie en dieselolie. Hierdoor moet jaarlijks de dure dieselolie die ook als brandstof voor dieselauto's kan worden gebruikt, worden ingekocht.


  Plaats: Marghita
  Project: Aanschaf open couveuse


  Bij het jaarlijkse bezoek aan het Gemeentelijk ziekenhuis ďDr. Pop MirceaĒ in Marghita, RoemeniŽ, is met de directeur gesproken over de hulp die het Pastoraal Fonds heeft geboden en in de toekomst mogelijk kan bieden. De huidige hulp bestaat uit het opsturen van medische artikelen zoals bloeddrukmeters, thermometers, katheter- en colostoma-materiaal, luiers, stalen waskommen enz. Dus kleine medische artikelen die goed in dozen zijn te verpakken. In principe kan het ziekenhuis alle medische artikelen gebruiken mits het voldoet aan de Roemeense eisen wat betreft het gebruik in een ziekenhuis. Het Pastoraal Fonds heeft gemeend het ziekenhuis nu financieel te gaan ondersteunen bij de aanschaf van een open couveuse voor de kinderafdeling van het ziekenhuis. Een open couveuse is van boven open. Het kindje ligt dan onder de warmtelamp. Hij/zij kan in de open couveuse beter worden verpleegd omdat het dan beter is te observeren en kan bloot worden gelegd waardoor de artsen en verpleegkundigen eenvoudiger de noodzakelijke medische handelingen kunnen verrichten optimaal zicht hebben op het kindje.


  Plaats: Tileagd
  Project: Renovatie dak SassenheimHuis


  Tijdens de bouw van het SassenheimHuis, zo'n 15 Ė 18 jaar geleden, is gebruik gemaakt van de toen meest moderne betondakpannen. De zolderverdieping is niet betimmerd en er is toen onder de pannen geen enkele vorm van (antivocht) isolatie aangebracht. Hierdoor is in de loop der jaren door de kieren en via scheuren en doordat de betondakpannen ook gaten vertonen is op de zolderverdieping vocht binnen gekomen. In de wintertijd is door de wind ook sneeuw naar binnen gewaaid, en op vele plaatsen is er weer vocht binnengetreden in de kamers op de eerste verdieping en in de grote zaal. Het is noodzakelijk gebleken om het gebouw zo spoedig mogelijk opnieuw te bedekken en ook om antivocht maatregelen te treffen. Het slopen van het dak en niet vakkennis vereisende werkzaamheden bij het opnieuw bedekken van het dak zullen leden van de Gemeente op zich nemen. Zij zullen dit als vrijwilligerswerk doen.
  Het Pastoraal Fonds is bereid ook een deel van de kosten op zich te nemen.

  Plaats: Bilghez
  Project: Sponsor van Vakantie Bijbel Week


  Ieder jaar wordt er mede door het Pastoraal Fonds een ĎVakantie Bijbel weekí georganiseerd. Aan deze week doen ca 50 kinderen mee, die dan elke dag een onderwerp uit de bijbel behandelen. De onderwerpen zijn in Nederland ontwikkeld door een organisatie, die werkt onder de naam KOEN.(Kinderwerk Oost Europa Nederland).
  De leiding is in handen van de plaatselijke predikant, een aantal dames van de kerkenraad van de Reformatorische Kerk en een aantal oudere kinderen.


  << Terug naar de vorige pagina