Volg ons op
Volg ons op Facebook


Bijgewerkt op
27-12-2017
Naam van de instelling


Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim
Ook bekend als: Kringloopwinkel Op Dreef

Gegevens van de instelling


Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim
Kringloopwinkel Op Dreef
Kagerdreef 90
2172 HM††Sassenheim

e-mail: info@kringloopwinkelsassenheim.nl
telefoon: 0252 - 216288
FAX: 0252 - 216288

Bankrekening nr. :NL07RABO0119558637
BTW nr. :NL815405194B01
KVK nr. :28108696

Het bestuur


dhr. K. Bolt - voorzitter
mevr. I. van Laar - secretaris
dhr. J.J. Lindhout - penningmeester
dhr. B. Verhoef - PR (extern)
dhr. H.J. Maat - PR (Intern en Pastoraal Fonds)
dhr. E. Durieux - lid
dhr. A. Boer - lid

Doelstelling van Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim


Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim heeft ten doel:
  • het verzamelen, sorteren, inpakken en laten uitvoeren van hulpgoederen, in het bijzonder naar RoemeniŽ en OekraÔne en andere landen in Oost-Europa;
  • het organiseren en operationeel doen functioneren en exploiteren van Kringloopwinkel Op Dreef waar aangeboden goederen door vrijwilligers worden gesorteerd en verkocht ten behoeve van de door het Pastoraal Fonds beheerde fondsen voor hulp- en ontwikkelingsprojecten in het bijzonder voor landen in Oost-Europa.

Hoofdlijnen van het beleidsplan


In Kringloopwinkel Op Dreef zijn ongeveer 165 vrijwilligers actief. Het is heel belangrijk dat een goed werksfeer aanwezig is. Het bestuur streeft erna deze werksfeer te optimaliseren door het geven van tijdige informatie over de resultaten van de verkopen en de bestedingen van de gelden door het Pastoraal Fonds. Hiervoor wordt o.a. een Informatiebulletin uitgegeven dat minimaal 3 keer per jaar wordt verspreid. Tevens wordt jaarlijks een medewerkersavond gehouden voor alle vrijwilligers.
Het beleid is erop gericht zoveel mogelijk publiciteit te geven aan de verkoop van tweedehandse artikelen in Kringloopwinkel Op Dreef om zodoende meer geld te kunnen generen voor het werk van het Pastoraal Fonds.

Beloningsbeleid


Het beloningsbeleid van de stichting bestaat eruit dat alle medewerkers, inclusief de bestuurders, volledig op vrijwillige basis werkzaamheden verrichten zonder enige vorm van financiŽle beloning.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016


Een belangrijke activiteit in Kringloopwinkel Op Dreef is het ontvangen en ophalen van goederen. Nadat de goederen zijn beoordeeld worden deze in de verschillende afdelingen uitgestald met het doel de artikelen te verkopen. De opbrengst van de verkoop van deze goederen komt ter beschikking van het Pastoraal Fonds opdat zij er de projecten in RoemeniŽ en OekraÔne mee kan financieren.
Een jaarlijks terugkerend project is het versturen van kleding naar OekraÔne en RoemeniŽ. Binnengebrachte kleding wordt alleen ontvangen, gesorteerd en verpakt t.b.v. een transport naar Oost-Europa.
Naast de verkoop van tweedehandse artikelen worden in opdracht van het Pastoraal Fonds door Kringloopwinkel Op Dreef ook transporten van met name kleding, schoenen, dekens en medische artikelen verzorgd. In 2016 vonden twee transporten naar RoemeniŽ en drie transporten naar OekraÔne plaats. In totaal werden 2000 dozen op transport gezet met een volume van 165 m3.
Jaarlijks wordt er voor de medewerkers van Kringloopwinkel Op Dreef in samenwerking met de leden van het Pastoraal Fonds een bijeenkomst georganiseerd. Middels presentaties wordt openheid van zaken gegeven hoe het geld in met name RoemeniŽ en OekraÔne is besteed.
In 2016 zijn een viertal bestuursvergadering gehouden en een viertal vergaderingen met de afdelingshoofden.
In het voorjaar is tweemaal een buitenverkoop op het plein voor Kringloopwinkel Op Dreef gehouden. In Kringloopwinkel Op Dreef wordt met name bij het publiek aandacht gevraagd voor bijzondere verkoopacties met Pasen en in de Kersttijd.
Een van de weinige activiteiten buiten de winkel is de deelname aan de voorjaarsmarkt in park Rusthoff. Een aantal afdelingen, waaronder afdelingen Huishoud, Speelgoed en Boeken bieden hun waren aan in de marktkramen in het park.


FinanciŽle verantwoording Stichting Pastoraal Fonds Sassenheim


Download